zasady współpracy

Zasady współpracy

1. Odwoływanie zajęć.

W szkole językowej nie masz możliwości odwoływania zajęć - lekcje, na które nie przyjdziesz - po prostu ci przepadają.
U mnie masz taką możliwość raz na miesiąc (w przypadku 2 lub więcej spotkań w tygodniu), ale nie częściej.
Po odwołaniu zajęć masz 2 tygodnie na ich odrobienie.
Zajęcia nie "przechodzą" na kolejne miesiące, odwołaną lekcję odpracowuje się dodatkowo.
Rozliczamy się za rezerwację mojego czasu - nie za zrealizowane zajęcia.
Jeśli nie przychodzisz - niestety wszystkie zajęcia ponad 1 lekcję ci przepadną.

Musisz zrozumieć, że mam średnio około 20-30 klientów w miesiącu.
To czysta arytmetyka.
W hipotetycznej sytuacji, kiedy to wszyscy klienci odwołaliby - po 2 spotkania w miesiącu - 20x2=40.
Czyli tracę 40 godzin swojego czasu.
To naprawdę niedopuszczalne - stąd i ta zasada.

2. Testy.

Na każdych pierwszych zajęciach w miesiącu - przeprowadzam test weryfikujący
postępy w nauce.

3. Przygotowanie się do zajęć.

Lekcja powtórzona to do 90% zapamiętanego materiału.
Niepowtórzona - najwyżej 30%.
W interesie osoby uczącej się jest wyrobienie sobie nawyku, regularnego powtarzania materiału.
W innym wypadku skuteczność zajęć automatycznie drastycznie spada.

4. Dobry humor.

Na zajęcia przychodzimy zawsze w dobrym humorze, a jak nie - to żartujemy w czasie zajęć, aż humor się poprawi.
Nauka nie musi i nie powinna być nudna.
Pozytywne nastawienie i poczucie humoru stymulują neurony odpowiedzialne za zapamiętywanie - więc podczas nauki należy się stymulować żartem i uśmiechem.