Kursy angielskiego w firmach

Kursy angielskiego dla firm, czyli:

• kompleksowe kursy biznesowego angielskiego dostosowane do profilu firmy i indywidualnych potrzeb kursantów

• warsztaty z komunikacji pisemnej (e-maile, raporty, memo, umowy, oferty itp.)

• warsztaty z komunikacji werbalnej (spotkania, negocjacje, prezentacje, rozmowy telefoniczne, itp.)

• przygotowanie do międzynarodowych kursów Business English (LCCI, TOEIC, IELTS, BEC)

Korzyści:

• nacisk kładziony na komunikację i praktyczne użycie języka w realnych sytuacjach biznesowych

• zdobycie wiedzy z zakresu Business English, dające większą pewność siebie w środowisku biznesowym

• biegłość w posługiwaniu się angielskim przekłada się na zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy i wyższe wynagrodzenie

• zajęcia prowadzone w nowoczesny sposób, który pozwala na śledzenie własnych postępów i weryfikację zdobytej wiedzy 

 

Kursy biznesowego angielskiego z Lucasem to dobra inwestycja we własną przyszłość i własne umiejętności.