Wyświetlenie artykułów z etykietą: slowka angielski

wtorek, 06 styczeń 2015 14:34

Słownik wyrażeń mechanicznych (S-Z)

Słownik wyrażeń mechanicznych (S-Z)

 

S

silencer BrE - tłumik
silentblock - mocowanie amortyzatora
sidewalk - chodnik
exhaust system - układ wydechowy
intake system - układ dolotowy
brak shoe - szczęka hamulcowa
fuel system - układ paliwowy
seized engine - zatarty silnik
slack - luz pasa lub łańcucha
oil system - układ olejowy
anti-lag system - system podtrzymywania turbosprężaki
steering system - układ kierowniczy
steering wheel - kierownica (koło kierownicy)
steering column - kolumna kierownicza
steering linkage - drążek kierowniczy
strut bar, strut brace - rozpórka
road shoulder - pobocze drogi
steering gear - maglownica
hard shoulder - pobocze utwardzone
shell - panewka
coil springs - sprężyny śrubowe
leaf springs - resory piórowe
stroke - suw tłoka
oil sump - miska olejowa
supercharger - kompresor
spike strip, spike belt, spike stop - kolczatka używana przez policję celu przebicia opon uciekającego pojazdu
short - zwarcie
SUV (Sport Utility Vehicle) - miejski samochód terenowy
two-stroke engine - silnik dwusuwowy
four-stroke engine - silnik czterosuwoy
speedometer - szybkościomierz
seatbelt - pas bezpieczeństwa
to fasten seatbelts - zapiąć pasy bezpieczeństwa
driver's seat - fotel kierowcy
passenger seat - fotel pasażera
top speed - prędkość maksymalna
sunroof - szyberdach
car stereo - radio samochodowe
car audio - nagłośnienie w aucie
to start an engine - zapalić silnik
to stall an engine - niechcący zgasić (zdławić) silnik
shaft - wał, drążek
propeller shaft plug - wał napędowy
power steering - wspomaganie kierownicy
turn signal - kierunkowskaz
to swerve - gwałtownie skręcić (przeważnie w celu ominięcia przeszkody)
to skid - ześlizgnąć się z drogi w niekontrolowany sposób, wpaść w poślizg
skid marks - ślady opon na asfalcie
suspension - zawieszenie
switch - przełącznik
slip-on - nakładany bez przykręcania (np. końcówka tłumika)
slipping clutch - ślizgające się sprzęgło
stainless - nierdzewny
engine swap - wymiana silnika, „przeszczepienie” silnika
scratches - rysy, zadrapania
split bench - seat dzielona kanapa
search light - szperacz
stud - szpilka (np. mocująca koło)


T

to get T-Boned-  zostać uderzonym w bok pojazdu
trunk AmE - bagażnik
to tailgate - jechać komuś ?na ogonie?
fuel tank - zbiornik paliwa
expansion tank - zbiorniczek wyrównawczy
tensioner - napinacz paska
tubeless tire - opona bezdętkowa
low-profile tire - opona niskoprofilowa
timing - rozrząd
timing belt - pasek rozrządu
timing chain - łańcuch rozrządu
transmission, tranny - skrzynia biegów
tarmac - asfalt
automatic transmission - automatyczna skrzynia biegów
manual transmission - manualna (ręczna) skrzynia biegów
taillights - tylne światła
tachometer - obrotomierz
totaled car - auto do kasacji
technique - technika
fastening technique - technika zamocowań
throttle - przepustnica (gaz)
tire AmE, tyre BrE - opona
tread - bieżnik
retreading - bieżnikowanie opony
tractor trailer - ciągnik siodłowy z naczepą
turbocharger - sprężarka
torque - moment obrotowy
toe - in zbieżność kół
to tow - holować
tilt adjustable - regulowany w pozycji góra-dół (np. o kierownicy)


V

vibration damper - tłumik drgań
valve - zawór
valve play - luz na zaworze
variable valve timing - zmienne fazy rozrządu (Alfa Romeo)
load sensing valve - zawór obciążeniowy
blowoff valve - zawór upustowy powietrza doładowania
air vent - nawiew
sun visor - osłona przeciwsłoneczna
voltage - napięcieU / W / Y

undercarriage - podwozie
warning triangle - trójkąt ostrzegawczy
washer - spryskiwacz
washer jet - dysza spryskiwacza
wheelbase - rozstaw osi
whiplash - obolała szyja (uraz w wypadkach powstały w wyniku bycia uderzonym w tył przez inny pojazd)
ignition wires - kable zapłonowe
windshield AmE, windscreen BrE - przednia szyba
windscreen wiper, windshield wiper - wycieraczka
wiper blade - pióro wycieraczki
wiper arm - ramię wycieraczki
wishbone - wahacz
rear window - tylna szyba
side window - szyba boczna
station wagon AmE - kombi
gross vehicle weight - masa całkowita pojazdu (z ładunkiem)
curb weight - masa pojazdu (bez ładunku)
gross vehicle weight rating - dopuszczalna masa całkowita pojazdu
wrench - klucz (do przykręcania, odkręcania śrub)
adjustable wrench - klucz nastawny
yield - ustąp pierwszeństwa przejazdu
give way - ustąp pierwszeństwa przejazdu
understeer - podsterowność


 

I jak zawsze zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

sobota, 03 maj 2014 00:00

Różnica pomiędzy "DIVIDE" i "SPLIT"

Jaka jest różnica pomiędzy słowami DIVIDE a SPLIT w języku angielskim?

Główna różnica w znaczeniu jest związana z różnym pochodzeniem tych 2 słów.

DIVIDE pochodzi od łacińskiego słowa dividere (znaczenie: rozdzielić, usunąć), podczas gdy

SPLIT pochodzi od holenderskiego splitten (znaczenie: rozbić statek)

Oxford podaje definicje DIVIDE:


div ide verb, noun
BrE / ˈvaɪd /
NAmE / ˈvaɪd /
verb
 
separate
1 [ intransitive ,  transitive ] to separate or make sth separate into parts
split up
~ (up) (into sth) The cells began to divide rapidly.
~ sth (up) (into sth) A sentence can be divided up into meaningful segments.
2 [ transitive ] to separate sth into parts and give a share to each of a number of different people, etc.
share (out)
~ sth (up/out) Jack divided up the rest of the cash.
~ sth (up/out) between/among sb We divided the work between us.
3 [ transitive ] ~ sth (between A and B) to use different parts of your time, energy, etc. for different activities, etc
He divides his energies between politics and business.
4 [ transitive ] ~ A from B ( formal ) to separate two people or things
Can it ever be right to divide a mother from her child?
5 [ transitive ] ~ sth (off) | ~ A from B to be the real or imaginary line or barrier that separates two people or things
separate (off)
A fence divides off the western side of the grounds.
The English Channel divides England from France.
6 [ intransitive ] ( of a road ) to separate into two parts that lead in different directions
Where the path divides, keep right.
 
cause disagreement
7 [ transitive ] ~ sb/sth to make two or more people disagree
split
The issue has divided the government.
 
mathematics
8 [ transitive ,  intransitive ] ~ (sth) by sth to find out how many times one number is contained in another
30 divided by 6 is 5 (30 ÷ 6 = 5) .
9 [ intransitive ,  transitive ] ~ (sth) into sth to be able to be multiplied to give another number
5 divides into 30 6 times.
 
diˌvide and ˈrule
to keep control over people by making them disagree with and fight each other, therefore not giving them the chance to unite and oppose you together
a policy of divide and rule
more at split/divide sth down the middle at middle n.
noun
[ usually singular ]  
difference
1 a difference between two groups of people that separates them from each other
the North/South divide
~ between A and B the divide between Catholics and Protestants in Northern Ireland
 
between rivers
2 ( especially NAmE ) a line of high land that separates two systems of rivers
watershed

Oxfordzka definicja SPLIT:

split verb, noun
BrE / splɪt /
NAmE / splɪt /
verb
( split ting , split , split )  
divide
1 [ transitive ,  intransitive ] ~ (sth) to divide, or to make a group of people divide, into smaller groups that have very different opinions
a debate that has split the country down the middle
The committee split over government subsidies.
2 [ transitive ,  intransitive ] to divide, or to make sth divide, into two or more parts
~ sth (into sth) She split the class into groups of four.
~ (into sth) The results split neatly into two groups.
Slate splits easily into thin sheets.
see also split up
3 [ transitive ] to divide sth into two or more parts and share it between different people, activities, etc
~ sth (with sb) She split the money she won with her brother.
We share a house and split all the bills.
~ sth between sb/sth His time is split between the London and Paris offices.
see also split up
 
tear
4 [ intransitive ,  transitive ] to tear, or to make sth tear, along a straight line
Her dress had split along the seam.
~ (sth) open The cushion split open and sent feathers everywhere.
~ sth Don't tell me you've split another pair of pants!
 
cut
5 [ transitive ] to cut sb's skin and make it bleed
~ sth open She split her head open on the cupboard door.
~ sth How did you split your lip?
 
end relationship
6 [ intransitive ] ( informal ) to leave sb and stop having a relationship with them
~ (with sb) The singer split with his wife last June.
~ (from sb) She intends to split from the band at the end of the tour.
see also split up
 
leave
7 [ intransitive ] ( old-fashioned , informal ) to leave a place quickly
Let's split!
 
split the ˈdifference
(when discussing a price, etc.) to agree on an amount that is at an equal distance between the two amounts that have been suggested
split ˈhairs
to pay too much attention in an argument to differences that are very small and not important
split an inˈfinitive
to place an adverb between ‘to’ and the infinitive of a verb, for example to say ‘to strongly deny a rumour’. Some people consider this to be bad English style.
split your ˈsides (laughing/with laughter)
to laugh a lot at sb/sth
split the ˈticket ( US , politics ) to vote for candidates from more than one party
more at split/divide sth down the middle at middle n.
 
ˌsplit aˈway/ˈoff (from sth) | ˌsplit sth aˈway/ˈoff (from sth) to separate from, or to separate sth from, a larger object or group
A rebel faction has split away from the main group.
The storm split a branch off from the main trunk.
ˈsplit on sb (to sb) ( BrE , informal ) to tell sb in authority about sth wrong, dishonest, etc. that sb else has done
Don't worry—he won't split on us.
ˌsplit ˈup (with sb) to stop having a relationship with sb
My parents split up last year.
She's split up with her boyfriend.
ˌsplit sb ˈup to make two people stop having a relationship with each other
My friend is doing her best to split us up.
ˌsplit sb ˈup | ˌsplit ˈup to divide a group of people into smaller parts; to become divided up in this way
We were split up into groups to discuss the question.
Let's split up now and meet again at lunchtime.
ˌsplit sth ˈup to divide sth into smaller parts
The day was split up into 6 one-hour sessions.
noun
 
disagreement
1 [ countable ] ( informal ) a disagreement that divides a group of people or makes sb separate from sb else
~ (within sth) a damaging split within the party leadership
~ (with sb/sth) the years following his bitter split with his wife
~ (between A and B) There have been reports of a split between the Prime Minister and the Cabinet.
 
division
2 [ singular ] a division between two or more things; one of the parts that sth is divided into
He demanded a 50–50 split in the profits.
 
tear/hole
3 [ countable ] a long crack or hole made when sth tears
There's a big split in the tent.
 
banana dish
4 [ countable ] a sweet dish made from fruit, especially a banana cut in two along its length, with cream, ice cream, etc. on top
a banana split
 
body position
5 the splits [ plural ]
( US also split [ singular ] )
a position in which you stretch your legs flat across the floor in opposite directions with the rest of your body vertical
a gymnast doing the splits
 
 
 

Jak skutecznie uczyć się języka obcego?

O różnych predyspozycjach osób uczących się języka obcego pisałem już wcześniej tu.

Dziś, kontynuując temat, dam wam kilka rad dotyczących nauki i podzielę się z wami moim najnowszym odkryciem, dotyczącym niezwykle ciekawej aplikacji, która naprawdę działa i pozwala skutecznie uczyć się nie tylko języków obcych:)

Zanim odpowiem na zadane na samej górze pytanie – warto zadać dwa inne, pomocnicze:

- Jaka NIE powinna być nauka języka?

- Co sprawia, że nauka języka nie jest skuteczna?

Nauka języka, przede wszystkim, nie powinna być nudna i nużąca i wcale taką być nie musi.

Jest wiele sposobów na to, by zwiększyć atrakcyjność przyswajanej wiedzy, takich jak np. łączenie nauki z własnymi pasjami i zainteresowaniami, wykorzystywanie szeroko pojętej nauki interaktywnej:

- czy to na wielu portalach, związanych z nauką języków obcych, które oferują między innymi tworzenie testów z zakresu słownictwa i gramatyki;

- czy tworzenia nagrań z własną wymową i porównywanie ich z wymową native speakerów;

- czy szeregu gier i zabaw, najczęściej w formacie flash, które potrafią nudne zakuwanie słówek zamienić w sympatyczną i jednocześnie przynoszącą nam korzyści rozrywkę;

- czy też używanie już dość znacznej i ciągle się powiększającej liczby aplikacji edukacyjnych dostępnych na systemy Android i iOS(ciekawe aplikacje, o których już pisałem znajdziecie: tu i tu, i tu(lista 20 najlepszych aplikacji edukacyjnych), i tu);

- czy też słuchanie i oglądanie z milionów podcastów i filmów wideo, dostępnych w sieci

- czy korzystanie z darmowych kursów online, takich jak np. te;

- jodłowanie pod wodą, przy jednoczesnym masowaniu sobie ciemiączka i łękotki kaktusem w kształcie nosa Kaczyńskiego.

Sposobów na urozmaicenie własnej nauki jest naprawdę mnóstwo, powyżej podałem jedynie kilka przykładów.

Jednym z błędnych przekonań dotyczących nauki języków jest to, że potrzeba na nią wiele czasu. To w dużym stopniu nieprawda. Znacznie lepsze jest np. 30 min dziennie, niż obiecywanie sobie intensywnej trzygodzinnej nauki w weekend. A w późniejszej części tego wpisu pokażę wam, że nawet 5 minut nauki dziennie potrafi przynieść bardzo pozytywne rezultatyJ

Jesteśmy tak skonstruowani, że uczymy się interwałami, poprzez regularne powtarzanie. Dyscyplina
i regularność nauki są dużo bardziej istotne, niż uczenie się przez długi okres czasu, lecz nieumiejętnie i nieregularnie.

Nauka języka nie powinna być też stresująca i zniechęcająca. Takie czynniki jak:

- brak wiary we własne umiejętności, wywołany przeszłymi negatywnymi doświadczeniami związanymi z nauką;

- frustracja, wywołana zbyt dużą ilością materiału, brakiem wsparcia ze strony nauczyciela, odstawaniem od poziomu grupy itp.;

- zbyt duża presja(np. w środowisku pracy);

- złe i nie dostosowane do własnych potrzeb i umiejętności techniki nauki, tudzież ich brak;

- zły nauczyciel, materiały, warunki nauki, zbyt głośno szydełkująca teściowa itd. itp.

będą wzmacniały naszą niechęć do nauki. Zupełnie niepotrzebnie.

No dobra, zakładając, że udało nam się ograniczyć lub wyeliminować czynniki negatywnie wpływające na naszą naukę:

– Jak uczyć się skutecznie i w pełni wykorzystać nasze umiejętności i czas?

Ed Cooke – Brytyjczyk, ekscentryczny geniusz i laureat wielu konkursów pamięciowych wraz z doktorem neurologii na uniwersytecie Princeton – Gregiem Detre, stworzyli aplikację , która łączy w sobie wiedzę naukową z zakresu mnemotechniki z rezultatami badań naukowych dotyczących tzw. „social gaming”, czyli tego, jak sprawić, by gra (w tym wypadku aplikacja edukacyjna) była wciągająca, ekscytująca, atrakcyjna i utrzymująca uwagę.

Nazwa portalu, którzy panowie stworzyli razem, tudzież aplikacji na systemy android i iOS to – Memrise. Wersja www, jak i aplikacja na systemy przenośne pomaga zapamiętać praktycznie każdy rodzaj informacji – od imion członków brytyjskiego rządu do słownictwa w różnych dialektach afrykańskich. I pomaga to robić w sposób skuteczny i naprawdę niezwykle przystępny. Ideą przyświecającą powstaniu Memrise jest – sprawienie, by nauka i zapamiętywanie stały się naprawdę efektywne i były jednocześnie dobrą zabawą. I na Teutatesa i młot Thora! – to działa.

Kursy edukacyjne ściąga się w postaci pakietów, dostępnych za darmo na stronie www. Każde słowo wchodzące w skład kursu jest zakodowane za pomocą tzw. mem-u, czyli obrazka, animacji, zapadającego w pamięć zdania. Ideą, przyświecającą takiemu przedstawianiu nowych treści, jest podstawowa zasada skutecznego zapamiętywania nowych informacji – kontekst. Im mocniejsze skojarzenie, tym lepiej.

Sam system jest bardzo inteligentny i uczy się wraz z korzystającą z niego osobą. Słowa, które sprawiają trudności – są powtarzane, a na koniec każdego krótkiego etapu nauki – wystawiana jest ocena dotycząca postępów w nauce.

Podsumowując – jestem pod wielkim wrażeniem tego systemu nauki. Łączy on w sobie specjalistyczną wiedzę, dotyczącą technik zapamiętywania z niezwykle ważnym aspektem skutecznej nauki – zabawą. Same ćwiczenia są bardzo krótkie i spokojnie nawet najbardziej zapracowana osoba znajdzie kilka minut, by chwilę się pouczyć. I – na brodę Odyna – nie będzie to czas stracony!

 

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Dział: Porady/nauka