Wyświetlenie artykułów z etykietą: present simple

Gramatyka - formy wyrażania przyszłości w języku angielskim, tabelka

 

Witajcie moje robaczki:)

Oto wpis na temat sposobów wyrażania przyszłości w angielskim.

Z mojego doświadczenia dużo osób popełnia błąd myśląc, że Future Simple (Will) jest jedyną strukturą potrzebną do mówienia o przyszłości w języku angielskim.

Poniżej tabelka pokazująca jakie czasy i struktury używamy do mówienia o przyszłości:

Dział: Gramatyka
wtorek, 06 maj 2014 00:00

Gramatyka z Lucasem. Present Simple.

Present Simple z Lucasem

Czas Present Simple jest równie prosty w tworzeniu jak budowa Wielkiego Zderzacza Hadronów ze sznurówek i grzybowej(żartowałem – jest dużo trudniejsza). A tak naprawdę serio, prosto z mostu i bez ściemy to prościzna - potrzeba jedynie czasownika w podstawowej formie i osoby wykonującej czynność(podmiotu).

Oto przykład:

I usually play ping-pong 9 hours a day.

Zwykle gram w ping-ponga 9 godzin dziennie.

 

Jest tylko taki jeden mały dżinks, o którym zawsze trzeba pamiętać w tym czasie:
- w trzeciej osobie do czasownika musimy dodać końcówkę -s

writes

pisze

reads

czyta

sits

siedzi

swims

pływa

makes

robi

takes

zabiera

 

Czasami jednak trzeba dodać -es zamiast –s(jeśli czasownik kończy się na samogłoskę lub „sz”, cz” lub „dż” w wymowie)

does

robi

goes

idzie

watches

ogląda

washes

myje

 

A jeśli czasownik kończy się na literkę -y, a przed nią jest spółgłoska, to w trzeciej osobie zamiast -y wstawiamy -ies

study » studies

studiuje

 

I na koniec bardzo ważny wyjątek:

I have » he/she/it has

mieć, ma

 

W Present Simple bardzo często używamy słówek określających częstotliwość wykonywania czynności:

always

zawsze

never

nigdy

often

często

rarely

rzadko

seldom

rzadko

usually

zwykle

every day

codziennie

every week

co tydzień

every month

co miesiąc

twice a month

dwa razy w miesiącu

seven times a month

siedem razy w miesiącu

three times a day

trzy razy dziennie

 

Kilka przykładowych zdań:

He drinks beetle juice twice a day

On pije sok z żuka dwa razy dziennie.

We go to Pacanowo six times a week.

Chodzimy do Pacanowa sześć razy w tygodniu.

I never smoke, but Bonifacy smokes occasionally.

Ja nigdy nie palę, ale Bonifacy pali od czasu do czasu.

They always go for a walk in the evening.

Oni zawsze chodzą na spacer wieczorami.

Genowefa likes him very much.

Genowefa go bardzo lubi.

I always feel great when I eat mushrooms.

Zawsze czuję się świetnie, kiedy jem grzyby.

 

Pytania:


Przy tworzeniu pytań pojawia się dodatkowe słówko (operator), którego musimy użyć.
To słówko to do. W trzeciej osobie pojawia się końcówka -s i otrzymujemy does.
Uwaga: w trzeciej osobie nie dodajemy końcówki -s do czasownika - otrzymuje ją operator.
Innymi słowy – tylko w zdaniach twierdzących w 3 osobie liczby pojedynczej do czasownika dodamy „s.
W pytaniach i negacjach czasownik zawsze będzie miał podstawową formę.
Aby utworzyć pytanie, na początku zdania dodajemy operator i otrzymujemy:

Do you like dragons?

Lubisz smoki?

Does she smoke?

Czy ona pali?

Do you always murder penguins in the afternoon?

Do penguins have knees?

Czy ty zawsze mordujesz pingwiny popołudniu?

Czy pingwiny mają kolana?

 

Możemy także sprecyzować nasze pytania:

How do you do?

Jak się miewasz?

How often does she eat WieśMac in the evening?

Jak często ona je WieśMaca wieczorami?

What often do you eat kebab for breakfast?

Jak często jesz kebaba na śniadanie?

 

I dalsze przykłady:

What do you want for Christmas?

Co chcesz pod choinkę?

Where does she work?

Gdzie ona pracuje?

When does he leave?

Kiedy on wyjeżdża?

How much do you earn?

Ile zarabiasz?

What does it mean?

Co to znaczy?

Where do you live?

Gdzie mieszkasz?

 

Przeczenia:


Tutaj także używamy operatora do, do którego dodajemy słówko not i przeczenie gotowe:

I don't like milk.

Nie lubię mleka.

 

Można też połączyć dwa słówka:

do not

»

don't

does not

»

doesn't

 

I przykłady:

Czesław doesn't play his mandolin very often.

Czesław nie gra często na mandolinie.

I don't go to work on Sundays.

Nie chodzę do pracy w niedziele.

We usually don't walk naked in church.

Zwykle nie chodzimy na golasa w kościele.

 

Czasu Present Simple używamy w następujących sytuacjach:

1. Mówiąc o czynnościach typowych, rutynowych, powtarzających się. Opisujemy cechy ludzi i przedmiotów.

John never drinks alcohol.

John nigdy nie pije alkoholu.

I always wake up before 8 o'clock.

Zawsze budzę się przed ósmą.

I love you.

Kocham cię.

She doesn't like mammoths.

Ona nie lubi mamutów.

Do you know my name?

Wiesz jak ja się nazywam?

They seldom go to work by spaceship.

Oni rzadko latają do pracy statkiem kosmicznym.

 

2. Opisujemy rzeczy, które zawsze są prawdziwe; zjawiska:

Water boils at 100°C.

Woda gotuje się przy 100 stopniach.

Earth goes around the Sun.

Ziemia krąży wokół Słońca.

The Vistula river flows through Warsaw.

Wisła przepływa przez Warszawę.

 

3. Czynności dziejące się w dłuższych okresach czasu, stałe, permanentne:

Pankracy lives in New York.

Pankracy mieszka w Nowym Jorku.

She studies philosophy.

Ona studiuje filozofię.

 

4. Opisywanie, streszczanie filmów, książek, itp.

Zbyszek meets Mariola and they fall in love. They live together and plan their future. They want to have three children.

Zbyszek spotyka Mariolę, zakochują się w sobie. Mieszkają razem i planują swoją przyszłość. Chcą mieć trójkę dzieci.

Batman arrives to the town. He knows that money is here. He raids the bank, kills the Sheriff and leaves Radom.

Batman przybywa do miasta. Wie, że pieniądze są tutaj. Napada na bank, zabija szeryfa i opuszcza Radom.

 

5. Cechy ludzi i przedmiotów:

Heniek is very lazy. Heniek jest bardzo leniwy.
My lawn is blue. Mój trawnik jest niebieski.

Wsiadajcie na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Dział: Gramatyka