Wyświetlenie artykułów z etykietą: phresal verbs slowka

Najczęściej stosowane biznesowe phresal verbs (część 6 i 7 z 7)

Wiele osób ma problemy z tym aspektem języka angielskiego. Czasowniki frazowe (po angielsku tzw. "phresal verbs") sprawiają kłopoty osobom nawet dość zaawansowanym. Ale nie martwcie się. W najbliższym czasie będę publikował materiały traktujące właśnie o nich. Nic tylko założyć swoje najlepsze kierpce do nauki i tego... Nauczyć się:)

Oto kolejna część przydatnych biznesowych phresal verbs.

Zapraszam do lektury:

 

to pass (something) up

to decline (usually something good)

Don't pass up on this great opportunity. Place your order today.

to put (something) off

to postpone
przełożyć na później

I haven't done my taxes yet. I've been putting it off for a long time.

to put (something) together

to assemble
złożyć, zmontować

How long will it take to put the scale model together?

to run into

to meet someone unexpectedly
wpaść na kogoś, napotkać

I ran into Stacey from Accounting in the supermarket yesterday.

to send (something) back

to return
odesłać, zwrócić

The product was defective. We'll have to send it back.

to set (something) up

to arrange;organize
ustalić, zorganizować

I'll set up the conference call and send you an invite.

to shop around

to compare prices
porównać ceny

We should bid low on this one. They always shop around.

to sort (something) out

to organize or resolve a problem
ustalić, rozwiązać problem

There was some confusion with the new work schedule. No one is sure who works on Sunday. We're calling a meeting to sort it out.

to take (something) back

to return an item
zwrócić coś

She always shops there because she knows that she can take anything back that she isn't happy with.

to think (something) over

to consider
przemyśleć coś, rozważyć

Honestly, I don't know what I'm going to do. The job offer is great, but I'm not sure if I want to leave my current position. I'll have to think it over.

to turn (something) down

1) to decrease the volume or strength of something (volume, heat, etc)
zmniejszyć, przyciszyć
2) reject and offer
odmówić czegoś

1) Could you turn your music down so I can take this call?
2) They turned down our proposal.

to try (something) out

to test or use something experimentally
przymierzyć, wypróbować

We're going to try it out for a few weeks and let you know what we think. If we like it, we'll place an order.

to use (something) up

to finish the supply
zużyć, wykorzystać

I can't believe it's only May and I've used up all my sick days already.

 

I jak zawsze zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki: http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Najczęściej stosowane biznesowe phresal verbs (część 2 z 7)

 

Wiele osób ma problemy z tym aspektem języka angielskiego. Czasowniki frazowe (po angielsku tzw. "phresal verbs") sprawiają kłopoty osobom nawet dość zaawansowanym. Ale nie martwcie się. W najbliższym czasie będę publikował materiały traktujące właśnie o nich. Nic tylko założyć swoje najlepsze kierpce do nauki i tego... Nauczyć się:)

Oto kolejna część przydatnych biznesowych phresal verbs.

 

Zapraszam do lektury:

 


to cut back on

to consume less
ograniczyć

It's a tough economy. We're trying to cut back on
unnecessary expenses.
to cut in
to interrupt
przerwać

Can I cut in and say something, please?
to do (something) over
to do again
zrobić coś ponownie

I can't believe I closed the document without saving. Now
I'm going to have to do the whole thing over.
to do away with
to discard; to put an end to
pozbyć się, porzucić

They did away with bonuses last year because their profits
were so low.
to drop by
come without an appointment; to visit briefly
wpaść

John dropped by my office to talk about last month's
figures.
to drop (someone/something) off
to take someone/something somewhere and leave them/it
there
podrzucić coś

My car was in the shop, so Kevin dropped me off at my
house.
to end up
to eventually reach, do, or decide
w końcu osiągnąć, zrobić, zdecydować

At first I thought I wanted to be an accountant. Then, I
studied finance. I ended up getting my degree in management, though.
to figure (something) out
to understand; to find the answer
rozwikłać, zrozumieć, znaleźć rozwiązanie

I can't figure out why the printer isn't working. I've
tried everything, and it still won't work.
to fill (something) out
to write information in blanks
wypełnić

There were a lot of forms to fill out when I got my new
job.
to find out
to gain knowledge about something
dowiedzieć się

I finally found out how to forward my mail from one email
account to another.
to cut back on
to consume less
ograniczyć

It's a tough economy. We're trying to cut back on
unnecessary expenses.
to cut in
to interrupt
przerwać

Can I cut in and say something, please?
to do (something) over
to do again
zrobić coś ponownie

I can't believe I closed the document without saving. Now
I'm going to have to do the whole thing over.
to do away with
to discard; to put an end to
pozbyć się, porzucić

They did away with bonuses last year because their profits
were so low.
to drop by
come without an appointment; to visit briefly
wpaść

John dropped by my office to talk about last month's
figures.
to drop (someone/something) off
to take someone/something somewhere and leave them/it
there
podrzucić coś

My car was in the shop, so Kevin dropped me off at my
house.
to end up
to eventually reach, do, or decide
w końcu osiągnąć, zrobić, zdecydować

At first I thought I wanted to be an accountant. Then, I
studied finance. I ended up getting my degree in management, though.
to figure (something) out
to understand; to find the answer
rozwikłać, zrozumieć, znaleźć rozwiązanie

I can't figure out why the printer isn't working. I've
tried everything, and it still won't work.
to fill (something) out
to write information in blanks
wypełnić

There were a lot of forms to fill out when I got my new
job.
to find out
to gain knowledge about something
dowiedzieć się

I finally found out how to forward my mail from one email
account to another.

 

I jak zawsze zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 

piątek, 06 luty 2015 18:08

Phresal verbs - czasowniki frazowe

PHRESAL VERBS

- zestawienie angielskich czasowników frazowych

 

A

attend to sth / sb - zająć się czymś / kimś
account for - wyjaśnić np. powody
act on sth - postąpić zgodnie z czymś
act up - nie działać prawidłowo
act up - źle się zachowywać (o osobie)
add up - mieć sens
answer back - pyskować, niegrzecznie odpowiedzieć 
ask after someone - pytać o kogoś
ask someone out - zaprosić kogoś na randkę
attribute sth to sth - przypisywać coś czemuś, wyjaśniać coś przez coś 

B

back sb up - poprzeć kogoś
base on - opierać na
be in for - czekać (gdy coś kogoś czeka); mieć zagwarantowane (coś przykrego) 
be up - dziać się (w zwrocie "What"s up?")
be up for sth - mieć ochotę, reflektować na coś
be up to sb - być czyimś zadaniem
be up to sth - podołać, sprostać czemuś
be up to sth - kombinować
beat sb down - zbić cenę 
beat sb up - pobić kogoś 
boss around - dyrygować, rządzić się
bottle up - tłumić w sobie
break down - załamać się, popsuć się
break down - rozbić, rozłożyć
break down - wyłamać
break into - włamać się do czegoś, wedrzeć się gdzieś 
break into - wybuchnąć czymś (np. śmiechem) 
break into sth - zacząć nagle coś robić 
break off - oderwać, odłamać (się)
break off - zamilknąć
break off with sb - zerwać (rozstać się)
break out - wybuchnąć (np. o wojnie, epidemii)
break out of - wyrwać się, uciec 
break through sth - przebić się przez coś
break up - zerwać, rozstać się
break up sth - przerwać, stłumić coś
bring about sth - spowodować coś, doprowadzić do czegoś
bring up - wychowywać 
brush sb off - ignorować kogoś; zbyć, spławić kogoś 
brush sth aside - zlekceważyć coś
brush up - odświeżyć, podszlifować
build up - zgromadzić, narastać, wzmacniać 
bump into sb - wpaść na kogoś, natknąć się na kogoś
bump into sth - uderzyć w coś
bump up - zwiększyć znacznie, podbić
burst out - wybuchnąć (np. śmiechem, płaczem) 
butter sb up - podlizywać się komuś

C

call at - zatrzymywać się (na stacji), zawijać (do portu) 
call back - oddzwonić
call for sth - wpaść po coś
call off - odwołać 
call up - powołać do wojska 
calm down - uspokoić kogoś, uspokoić się
carry on (with sth) - kontynuować, nadal coś robić
cash in - realizować (np. czek), wykorzystywać coś 
catch on - upowszechnić się, przyjąć się
catch on to - załapać, zrozumieć 
catch sb up - dogonić kogoś, dołączyć do kogoś później
catch up - nadrobić (zaległości), dorównać (do jakiegoś poziomu) 
cater for - zaspokajać potrzeby
check into - zameldować się (np. w hotelu)
check out - spojrzeć, sprawdzić
check sth / sb off - odznaczyć coś / kogoś na liście 
check up on - sprawdzać, kontrolować kogoś 
cheer up - rozchmurzyć się; pocieszyć 
chip in - zrzucić się, dorzucić się 
close down - zamknąć
close in on sb - otoczyć kogoś
come about - wydarzyć się, dojść do skutku
come across as - wydawać się
come across sth - natknąć się na coś, znaleźć coś przypadkiem 
come back - wrócić, przyjść znowu
come by - napotkać, trafić na coś
come down with sth - zachorować, zapaść na coś
come from - przybywać z
come from - dochodzić skądś (np. o dźwięku, zapachu)
Come on! - Chodźże! Rusz się! No dalej!
come out - wyniknąć 
come out - być wydanym, ukazać się
come out - wyjść (o zdjęciu) 
come out - wyjść na jaw
come over - odwiedzić
come over - ogarnąć kogoś (np. uczucie), wstąpić w kogoś 
come round - odzyskać przytomność
come round - przyjść z wizytą, odwiedzać
come round / around - zmienić zdanie 
come to sth - dojść do czegoś, osiągnąć coś
come to sth - chodzić o coś, tyczyć się czegoś 
come up - nadchodzić, zbliżać się 
come up - zostać poruszonym, wypłynąć (o temacie rozmowy) 
come up against sth - natrafić na coś (np. trudności), spotkać się z czymś
come up to sb - podejść do kogoś
come up to sth - dorównać czemuś, spełnić nadzieję 
come up with - wymyślić coś, wpaść na coś 
count on sth / sb - liczyć na coś / na kogoś
crop up - pojawić się, zdarzyć się niespodziewanie
cross sth out - skreślić, wykreślić coś
cry out for sth - domagać się, wymagać czegoś
cut back - zredukować
cut back - ograniczyć, zmniejszyć, zredukować 
cut down (on sth) - ograniczyć
cut in - wtrącić się
cut off - przerwać, odciąć

D

deal with sb - postępować z kimś
die away - ucichnąć, zaniknąć
die out - wymrzeć, wyginąć 
do by - traktować, postępować
do sth up - odnowić coś, poprawić wygląd czegoś
do up - zapiąć 
do up - wystroić się 
do without sth - radzić sobie, obywać się bez czegoś
drag into - wciągać
drag sth out - przeciągać coś 
draw on - zaciągnąć się np. papierosem
draw on sth - opierać się na czymś, czerpać z czegoś
draw sth out - przeciągać, przedłużać coś
dress up (as) - przebrać się za 
drive at sth - zmierzać do czegoś, próbować powiedzieć 
drive off - odjechać 
drop off - zasnąć 
drop out - zrezygnować, odpaść 
drop sb off - wysadzić kogoś (z samochodu) 

E

eat out - jeść "na mieście"
embark on sth - rozpocząć coś (szczególnie coś poważnego)
end up - znaleźć się gdzieś (niechcący), wylądować

F

face up to - stawić czoła, zaakceptować
fall about laughing - padać ze śmiechu 
fall behind - zalegać, mieć zaległości
fall down - przewrócić się 
fall for - dać się nabrać 
fall for someone - zakochać się
fall into - dać się złapać 
fall off sth - spaść z czegoś
fall out - kłócić się
fall over - przewrócić się
feel for sb - współczuć komuś
feel like doing sth - mieć na coś ochotę 
feel up to sth - czuć się na siłach do czegoś 
figure out - znaleźć rozwiązanie, wymyślić, zrozumieć 
fill in - wykonywać za kogoś pracę
fill in sb - poinformować kogoś, zorientować kogoś w czymś 
fill in (UK), fill out (US) - wypełnić (druk, formularz)
fill up - wypełnić (pojemnik)
find out - dowiedzieć się
fish for sth - szukać czegoś
fit in - pasować

G

get along with - mieć dobre relacje z
get around to - zabrać się za coś
get at sth - zmierzać do czegoś, dawać do zrozumienia, sugerować 
get away with - wywinąć się, ujść na sucho, uchodzić płazem 
get back at someone - odgryźć się komuś, odpłacić się
get back to sb - skontaktować się z kimś ponownie 
get back to sth - wracać do (przerwanego zajęcia) 
get by - radzić sobie (finansowo), wyżyć 
get down to sth - zabrać się za coś 
get off - wysiąść 
get on - zgadzać się, mieć dobre relacje
get on - poradzić sobie 
get on - wsiąść 
get out - wydostać się
get over sth - przezwyciężyć, pokonać coś 
get over sth - dojść do siebie, pogodzić się z czymś
get sth over with - mieć z głowy, skończyć coś
get through - dodzwonić się, połączyć
give away - zdradzić, wyjawić
give away - oddać, rozdać coś
give in - poddawać się, ulegać komuś / czemuś
give out - rozdawać 
give sth away - oddać coś, rozdać 
give sth up - rzucić coś
give up - poddać się 
go about - postępować 
go about sth - wziąć się do czegoś
go about sth - zająć się czymś
go around - obchodzić, chodzić po (okolicy)
go by - sugerować się
go by - mijać, przechodzić 
go off - zgasnąć (np. o światłach)
go off - wybuchnąć
go off - zepsuć się (o jedzeniu)
go on - dziać się 
go on! - No, dalej! Daj się skusić! (gdy chcemy kogoś do czegoś przekonać) 
go on - kontynuować, ciągnąć 
go out with someone - chodzić z kimś
go through sth - przejrzeć
go with sth - pasować do czegoś
grow apart - oddalić się
grow into sth - zaadaptować się do czegoś
grow out of sth - wyrosnąć z czegoś
grow up - dorastać 

H

hand out sth - rozdawać coś
hang about / around - grzebać się, ociągać się 
hang around - kręcić się, spędzać gdzieś czas
hang back - wahać się (z podjęciem decyzji), trzymać się z boku 
hang on - czekać
hang out - przebywać, spędzać dużo czasu (w jakimś miejscu, z kimś); włóczyć się
hang up - rozłączyć się, odłożyć słuchawkę
have sb on - nabierać kogoś
have sth on - mieć coś na sobie, być ubranym w coś
hear from sb - otrzymywać od kogoś wiadomość 
hit it off - polubić się z kimś 
hold on - zaczekać, przerwać na chwilę 
hold up - zatrzymać

K

keep away - trzymać się z daleka
keep from sth - powstrzymać się od czegoś
keep on - robić coś nieprzerwanie, nie przestawać 
keep out of sth - być poza, nie mieszać się w coś
keep something from someone - ukrywać coś przed kimś
keep sth to yourself - zatrzymać, zachować coś dla siebie 
keep to sth - trzymać się czegoś, ograniczyć się do czegoś
keep up - nadążać za kimś, za czymś, dotrzymywać kroku

L

lay off - zwolnić z pracy
leap at sth - ucieszyć się z czegoś
let off - darować
let sb down - zawieść kogoś
let sb out - wypuszczać, uwalniać kogoś
light sth up - zapalić
light up - rozświetlić się
link up - podłączyć, połączyć
live on sth - żyć, utrzymywać się z czegoś
live up to sth - sprostać czemuś, dorastać do czegoś
look after sb - opiekować się kimś
look back - patrzeć, spoglądać wstecz, wracać myślami do czegoś 
look down on sb - patrzeć z góry na kogś, pogardzać kimś
look for sth - szukać czegoś
look forward to sth - wyczekiwać, nie móc się doczekać czegoś
look out - uważać
look sb up - odwiedzić kogoś
look sth over - rzucić okiem na coś
look sth up - sprawdzić coś, znaleźć 
look through - przeglądać w poszukiwaniu 
look up to sb - podziwiać, poważać kogoś

M

make for - skierować się
make sth up to sb - wynagrodzić coś komuś, zrekompensować
make of sth - zrozumieć, zinterpretować coś
make out - zrozumieć
make over - odmieniać, zmieniać
make sb out - rozgryźć, zrozumieć kogoś
make sth up - zmyślić, wymyślić coś
make up - pogodzić się
make up for sth - zastąpić, zrekompensować, odbić sobie za coś
mark down - obniżyć cenę
mark sth up / mark up sth - podwyższyć cenę 
mix up - mieszać
move in - wprowadzić się
move on (to sth) - przejść do czegoś
move out - wyprowadzić się

P

pass away - umrzeć
pass out - zemdleć
pay sb back - odpłacić komuś
pick on sb - dokuczać komuś 
pick sb up - odebrać 
pick sb up - odebrać kogoś skądś
pick sb up - poderwać kogoś
pick up - nauczyć się, podłapać (np. język obcy)
pick up - odebrać, kupić
piss off (slang) - odczepić się 
pull over - zjechać na pobocze, zatrzymać samochód 
push into sth - zmuszać kogoś do czegoś, namawiać 
put down - uśpić (zwierzę)
put down to sth - składać na karb, przypisywać czemuś
put forward - przedłożyć, zaproponować
put on - przybrać (np. na wadze)
put on - ubrać, założyć
put out - wyprowadzać z równowagi
put sb down - obrażać, poniżać kogoś
put sb off - zniechęcić kogoś
put sb through sth - poddać kogoś czemuś, narazić kogoś na coś 
put sb up - przenocować kogoś, pozwolić mieszkać u siebie tymczasowo 
put sth off - odłożyć coś, przełożyć na później
put sth out - zgasić, ugasić coś
put through to sb - połączyć z, przełączyć do kogoś
put together - skonstrułować, przygotować
put up with sth - znosić, wytrzymywać coś

R

read out - odczytać, przeczytać na głos
refer to - odwołać się do, zaglądać do
rely on / upon sb - polegać na kimś, liczyć na kogoś 
rip sb off - oszukać, zedrzeć z kogoś skórę 
rule out sth - wykluczyć coś
run away - uciekać 
run off with - odejść
run out - kończyć się, wyczerpywać
run through sth - szybko coś sprawdzić, przelecieć przez coś (np. dokument) 

S

see sb off - odprowadzić, pożegnać kogoś
see through sb - przejrzeć kogoś 
see to sth - zająć się czymś, zadbać o coś
set off - wywołać, spowodować, uruchomić
set off / out- wyruszyć w podróż
set on - nasłać coś na kogoś
set someone up - wrobić kogoś, nabrać 
set up sth - ustanowić, powołać, założyć coś
settle down - zamieszkać (na stałe), osiąść
settle down - ustatkować się
shoot up - podskoczyć, wzrosnąć gwałtownie 
show in - wprowadzić
show off - popisywać się
show sb to sth - zaprowadzić kogoś do czegoś 
show sb round / around - oprowadzić kogoś 
show sb up - przynosić komuś wstyd
show sth / sb off - chwalić się kimś, czymś
show up - pojawić się
shut sth down - wyłączyć coś
shut sth down - zamknąć, zatrzymać 
single out - wybrać, wyróżnić
sit back - odpoczywać w wygodnej pozycji
slow down - zwolnić, spowolnić, przyhamować 
sort out - rozwiązać np. problem
split up - rozstać się
stand by - być w gotowości, czekać na wezwanie 
stand by sth - trzymać się czegoś
stand out - wyróżniać się
stand sb up - wystawić kogoś, nie przyjść na spotkanie 
stem from sth - wynikać z czegoś
stick with sb - trzymać się kogoś, trzymać z kimś
subject sb to sth - poddawać kogoś czemuś, narażać kogoś na coś 
sum up - podsumować
switch on - włączyć
switch off - wyłączyć

T

take after sb - przypominać kogoś, być podobnym
take against sb - nabrać niechęci do kogoś
take back - cofnąć coś, co się powiedziało
take in - zrozumieć, pojąć, przyjąć 
take in - oszukać, nabrać 
take off - wystartować
take off sth - naśladować coś
take on sb - przyjmować, zatrudniać
take to sb - polubić kogoś 
take up - podjąć, przyłączyć się
take up sth - zacząć coś robić, uprawiać np. sport
talk sb into sth - przekonać kogoś do zrobienia czegoś, namówić
talk sth over - przedyskutować coś
tamper with sth - majstrować przy czymś, grzebać w czymś 
tell off - zbesztać
think back - przypominać sobie 
think sth over - rozważyć, przemyśleć coś
throw away / out - wyrzucić 
throw up - wymiotować
tinker with sth - dłubać przy czymś, majstrować
touch down - wylądować
touch on sth - napomknąć, wspomnieć o czymś
toy with - bawić się (jakimś pomysłem, myślą), myśleć o czymś niezbyt poważnie tuck sb in / up - okryć, opatulić kogoś (zwłaszcza dziecko)
turn around / round - odwrócić się 
turn down sth - odrzucić coś (np. kandydaturę, ofertę) 
turn into sth - zamienić (się) w coś, przekształcać
turn off - wyłączyć
turn on - podniecać
turn on sb - rzucić się na kogoś, zaatakować 
turn out - przyjść, pojawić się
turn out - potoczyć się, wypaść
turn up - pojawić się
turn up - podkręcić, zrobić coś głośniej

W

wake up - budzić (się)
ward off - odstraszać, odpędzać 
watch out - uważać
wear on - mijać, ciągnąć się 
while away - zabijać czas, skracać sobie oczekiwanie (na coś) 
work on sth - robić coś, pracować nad czymś 
work out - ćwiczyć, "pakować"
work out - wydedukować, znaleźć rozwiązanie, rozpracować
work out - wyjść (o wyniku, kosztach), wynosić 
write off sth / sb - skreślić coś, kogoś
write up - spisać

 

a na koniec żarcik:

Był sobie misiu i zajączek i pewnego dnia, gdy przechodzili przez las napotkali złotą żabkę. Jednak najbardziej zadziwiło ich to, że żabka przemówiła do nich: 
- Jestem czarodziejską żabką, zwykle spełniam sześć życzeń tego kto mnie zobaczy. Ponieważ was jest dwóch, każdy z was ma trzy życzenia. 
Misiu natychmiast poprosił: 
- Chcę, żeby wszystkie niedźwiedzie w lesie zamieniły się w niedźwiedzice! co żabka natychmiast wykonała. Zajączek chwile pomyślał i poprosił o kask. Gdy żabka spełniła to życzenie, założył kask na głowę. Misiu wydawał się bardzo zaskoczony życzeniem zajączka ale nie myśląc wiele zażyczył sobie: 
- Niech wszystkie niedźwiedzie w pobliskich lasach zamienią się w niedźwiedzice. 
I tak się stało. Wtedy zajączek poprosił: 
- Chcę dostać najszybszy motocykl na świecie! 
I za moment motocykl pojawił się przed nim. Zajączek wspiął się nań, odpalił go, i zaczął rozgrzewać silnik. Misiu nie mógł w to uwierzyć: 
- Zając, co ty robisz? Zmarnowałeś już dwa życzenia! Zwariowałeś? 
- Spokojnie, misiu, wiem co robię. 
- Jak sobie chcesz. Ale ja jako ostatnie życzenie chcę, żeby wszystkie niedźwiedzie na świecie zamieniły się w niedźwiedzice ! 
Żabka na to: 
- Tak się stało. 
Zaś zajączek dodał gazu, wrzucił bieg i ruszając krzyknął: 
- A ja chcę, żeby misiu był pedałem!!
 
 

I jak zawsze zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/