Wyświetlenie artykułów z etykietą: gramatyka angielski

wtorek, 06 styczeń 2015 15:01

Gramatyka. Present Perfect.

Present Perfect

To dziś na ruszt bierzemy Present Perfect

Oto jak go tworzymy:


Tworzenie czasu Present Perfect jest proste jak pół kilometra sznurka w kieszeni.

Najpierw przykładowe zdanie:

 

 have bought a new car. Kupiłem nowy samochód.
 

Pojawia się tu ponownie operator pomagający w utworzeniu zdania - have .

W trzeciej osobie otrzymuje końcówkę -s i dostajemy has.

Do operatora dodajemy czasownik w III formie.

Czasowniki regularne otrzymują w takim wypadku końcówkę -ed więc sprawa jest prosta.

Niestety istnieje też duża grupa czasowników nieregularnych, których wszystkich form należy nauczyć się na pamięć.

Przykłady zdań twierdzących:

I have found his telephone number. Znalazłem jego numer telefonu.
She has closed the door. Ona zamknęła drzwi.
It has started raining. Zaczęło padać.
Someone has taken my bag. Ktoś zabrał moją torebkę.
They have changed their plans. Oni zmienili plany.


można skracać:

I have » I've
you have » you've
she has » she's
he has » he's
it has » it's
we have » we've
they have » they've

 

 

Pomocnicze słówka:

for od
since od
already już
just właśnie
yet już
ever kiedykolwiek
never nigdy

 

Aby utworzyć pytanie wystarczy zamienić ze sobą miejscami podmiot zdania i operator pomocniczy.

Have you ever been to France? Byłeś kiedykolwiek we Francji?
What has she done with her hair? Co ona zrobiła z włosami?
Have they arrived already? Czy oni już przyjechali?


Odpowiadamy w formie skróconej:

- Have you ever been to France?
- No, I haven't.
- Have they arrived already?
- Yes, they have.


Przeczenie tworzymy łącząc operator ze słówkiem not:

I haven't taken your book.Nie zabrałem twojej książki.


I tu także mamy skróconą formę:

have not » haven't
has not » hasn't


I przykłady:

I haven't eaten Asian food. Nie jadłem azjatyckiego jedzenia.
She hasn't lived in Paris. Ona nie mieszkała w Paryżu.
We haven't read this book. Nie czytaliśmy tej książki.
We haven't seen this movie. Nie widzieliśmy tego filmu.
He hasn't met her before. On jej nie spotkał wcześniej.
She hasn't told him her name. Nie powiedziała mu jak się nazywa.
They haven't passed the exam. Oni nie zdali egzaminu.


Zgodnie z zasadą pojedynczego przeczenia w zdaniu, jeśli użyjemy słówka never nie możemy już dodawać not do operatora:

I've never eaten such delicious soup. Nigdy nie jadłem tak pysznej zupy.
We have never been to Italy. Nigdy nie byliśmy we Włoszech.
She's never seen Paul before. Ona nigdy wcześniej nie widziała Paula.Czasu Present Perfect używamy w następujących sytuacjach:

1. Present Perfect używamy do opisania przeszłej czynności (nie podając, kiedy była ona wykonana),
która ma wpływ na teraźniejszość - i najważniejszy właśnie jest ten związek z teraźniejszością.
Czyli ważna jest przyczyna i jej skutek - natomiast nie jest istotne, kiedy dana czynność została (lub nie) wykonana.

I've broken my leg. Złamałem nogę.
(nie jest ważne kiedy - ważny jest skutek - złamana noga)
She's never been to Poland. Ona nigdy nie była w Polsce. (nie wie jak tu jest)
Tom has fallen from stairs. Tom spadł ze schodów.
They've bought a flat. Kupili mieszkanie.
(nieistotne kiedy - mają nowe mieszkanie)
You haven't written the letter yet. Nie napisałeś jeszcze tego listu.
What have you done?! Coś ty zrobił?!


2. Opisujemy stan, który trwa do chwili obecnej (ale który może się zmienić w przyszłości).

I've lived in Moscow for six years. Mieszkam w Moskwie od sześciu lat. (ale mogę się wyprowadzić w przyszłym roku)
She hasn't done her task yet. Ona nie wykonała jeszcze swojego zadania. (zrobi je za godzinę)
Have you ever been to Italy? No, I haven't. Byłeś kiedykolwiek we Włoszech? Nie, nie byłem. (ale mogę jeszcze pojechać)


3. Opisujemy własne doświadczenia – ile razy wykonaliśmy jakąś czynność.

I have never eaten caviar.

I have been in France 3 times.

I have won 2 National Karate Championships in my life.

 

4. Nowa, istotna informacja.

Tymek has found a new job? (nowa informacja – Present Perfect)

-          How did he do that?

He went on a job interview last Friday and he got the job. (Past Simple)

 

Uwagi:

Poznajmy jeszcze dwa słówka, które będą nam bardzo przydatne w tym czasie

for od
since od


OK, zarówno for jak i since oznaczą od... musi w takim razie być jakaś różnica między nimi.

Oczywiście jest i bardzo ważne jest, aby zrozumieć kiedy wybrać dane słówko.

Wyobraźmy sobie taką sytuację:

Piotr mieszka w Londynie od 5 lat, przeprowadził się tam w roku 1998. Teraz powiedzmy to po angielsku.

Peter has lived in Londonfor five years. Piotr mieszka w Londynie od 5 lat.
Peter has lived in Londonsince 1998. Piotr mieszka w Londynie od roku 1998


Tak więc for używamy kiedy podajemy przedział czasu, a since - kiedy podajemy moment rozpoczęcia czynności, konkretną datę.


Kilka przykładów:

I haven't seen him since May. Nie widziałem się z nim od maja. (podajemy konkretny moment)
We've stayed here for two weeks. Jesteśmy tutaj od dwóch tygodni. (przedział czasu)
I have been here for a year already. Jestem tutaj już od roku.
She hasn't walked since her accident. Ona nie chodzi od czasu swojego wypadku.

Przysłówki ever, once, never, always mogą się pojawić zarówno w Past Simple jak i Present Perfect.

W języku potocznym częściej używa się Past Simple, jednak kiedy czynność ma wyraźny związek z teraźniejszością należy użyć Present Perfect.

I have seen him once only. Widziałem go tylko raz. (w ciągu całego życia)
I saw her once when she came here. Widziałem ją raz, kiedy tu przyjechała. (ale w życiu mogłem ją widzieć wiele razy)


Jeśli pytamy o szczegóły, to powinniśmy raczej użyć czasu Past Simple:

Mark has bought a great book. How much did he pay? Mark kupił świetną książkę. Ile zapłacił?

 

I jak zawsze zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Dział: Gramatyka
niedziela, 23 listopad 2014 00:00

Gramatyka. Język angielski - Past Continuous

Oto kolejna porcja gramatyki z Lucasem.

Dziś: Past Continuous.

 

Past Continuous

Past Continuous jest czasem bardzo podobnym do Present Continuous z tym, że wyraża czynność trwającą określony czas w przeszłości. Różnica tkwi w wyrazie być to be - zamiast formy teraźniejszej używamy formy czasu przeszłego. Past Continuous jest czasem niedokonanym.

 

liczba pojedyncza

 

liczba mnoga

1 osoba

I was

 

we were

2 osoba

you were

 

you were

3 osoba

he was
she was
it was

 

they were


Do tego dokładamy czasownik z końcówką -ing i zdanie w Past Continuous gotowe.

Tom was writing the letter all day yesterday.

Tom pisał list przez cały wczorajszy dzień.

Yesterday at about eight we were listening to the music.

Wczoraj około ósmej słuchaliśmy muzyki.

What were you doing on Friday?

Co robiliście w piątek?

He wasn't working in the garden two days ago.

On nie pracował w ogrodzie dwa dni temu.


Pytanie tworzymy przez inwersję:

Was Tom writing the letter all day yesterday?

Czy Tom pisał list przez cały wczorajszy dzień?


Przeczenie? Tutaj wstawiamy nasze nieśmiertelne not, najczęściej w formie wasn't, weren't

was not

»

wasn't

were not

»

weren't

Tom wasn't writing the letter all day yesterday.

Tom nie pisał listu przez cały wczorajszy dzień.


Czasu Past Continuous używamy do mówienia o wydarzeniach trwających w określonym momencie w przeszłości. Bardzo często do opisu kiedy dana czynność trwała, używamy drugiego zdania w Past Simple. W takim przypadku bardzo pomocne są słowa

when

Kiedy

while

podczas gdy

I was watching TV when the telephone rang.

Oglądałem telewizję, kiedy zadzwonił telefon.

Jane was having a shower when suddenly someone knocked at the door.

Jane brała prysznic, kiedy nagle ktoś zapukał do drzwi.

       


Możemy także wyrazić dwie czynności, które trwały jednocześnie

Mark was taking a bath when Sue was lying in bed and waiting for him.

Mark się kąpał podczas gdy Sue leżała w łóżku i czekała na niego.

They were talking loudly while Mary was trying to listen to the news on the radio.

Oni rozmawiali głośno kiedy Mary próbowała posłuchać wiadomości w radio.

She was still baking a cake when the guests arrived.

Ona wciąż piekła ciasto, kiedy goście przyjechali.

He was trying to open the window when he saw Jane.

On próbował otworzyć okno, kiedy zobaczył Jane.


Czynność, która w sposób ciągły wypełniała jakiś okres w przeszłości

I was learning all Sunday.

Uczyłam się całą niedzielę.

They were climbing all day to the top.

Przez cały dzień wspinali się na szczyt.

 

zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 

 

Dział: Gramatyka

Chcesz być równie genialny w posługiwaniu się angielskim jak Ronaldo
w kopaniu skórzanego worka napompowanego powietrzem?

To ucz się z Lucasem angielskiej gramatyki!!!

Dziś gramatyka języka angielskiego - Present Continuous.

Zapraszam:)

 

Present Continuous

Present Continuous
opisuje czynność jaka jest w danej chwili wykonywana(teraz). Aby utworzyć zdanie w Present Continuous potrzebujemy dwóch rzeczy:


- odpowiedniej dla osoby formy czasownika być,
- czasownika właściwego, do którego dodajemy końcówkę -ing.

Oto przykład:

Batman is writing a letter.

Batman pisze list. (w tej chwili)

 


Najpierw mamy osobę, która wykonuje czynność (Batman), następnie trzecią formę czasownika być (is). Następnie dodajemy do czasownika głównego pisać (write) końcówkę -ing i dopełnienie - w tym wypadku słowo list (a letter). Pierwsze zdanie w Present Continuous gotowe!

Oto formy czasownika to be dla wszystkich osób:

liczba pojedyncza

liczba mnoga

1 osoba

I am

we are

2 osoba

you are

you are

3 osoba

he is
she is
it is

they are


Tworzenie właściwej formy czasownika głównego jest bardzo proste, do podstawowej formy dodajemy końcówkę -ing

write

»

writing

pisać

read

»

reading

czytać

sit

»

sitting

siedzieć

look

»

looking

patrzeć

do

»

doing

robić

take

»

taking

zabierać

eat

»

eating

jeść


Możemy już utworzyć kilka przykładowych zdań:

You are eating a book.

Ty zjadasz książkę.(bo np. jesteś bardzo głodny)

Barbara is having breakfast.

Barbara je śniadanie.(pewno je książki z jajecznicą)

Turtles are running.

Żółwie biegną.(bo nie chcą spóźnić się do kina np.)

I am punching this carrot.

Biję tę marchewkę.(bo masz takie hobby)

We are waiting for a donkey.

Czekamy na osła.(Są kraje, w których używa się ich
do dystrybucji pizzy i małych śpiworków)

He is looking at his back.

On patrzy na swojej plecy.(Bo jest joginem)

We are making a shish-kebab.

Robimy szaszłyk.(Np. dla tego pana jogina)


Tworzenie pytań jest banalnie proste - wystarczy tylko zamienić ze sobą miejscami czasownik pomocniczy z podmiotem zdania:

Is Batman writing a letter?

Czy Batman pisze list? (w tej chwili)


I dalsze przykłady:

Are you eating a book?

Czy jesz książkę?

Is Barbara having breakfast?

Czy Barbara je śniadanie?

Are they running?

Czy oni biegną?

Am I punching this carrot?

Czy biję tę marchewkę?

Are we waiting for a donkey?

Czy czekamy na osła?

Is he looking at his back?

Czy on patrzy na swoje plecy?

Are we making a shish-kebab?

Czy robimy szaszłyk?


Przeczenia:

Tutaj potrzebne nam będzie dodatkowe słowo: not (czyli nie):

Batman is not writing a letter.

Batman nie pisze listu.


W większości przypadków "składamy" dwa słówka:

is not

»

isn't

are not

»

aren't


Czyli nasze zdanie będzie brzmiało:

Batman isn't writing a letter.

Batman nie pisze listu.


I przykłady

You aren't eating a book.

Ty nie jesz książki.

Barbara isn't having breakfast.

Barbara nie je śniadania.

They aren't running.

Oni nie biegną.

I am not punching a carrot.

Nie biję marchewki.

We aren't waiting for a donkey.

Nie czekamy na osła.

He isn't looking at his back.

On nie patrzy na swoje plecy.

We aren't making a shish-kebab.

Nie robimy shish-kebaba.


Użycie:
Czasu Present Continuous używamy w następujących sytuacjach:


1. Opisując czynności, które dzieją się w momencie mówienia o nich, bardzo często w tej sytuacji używamy dodatkowych słówek mówiących, że czynność jest wykonywana w tej chwili:

now

teraz

at the moment

w tej chwili


Kilka przykładów:

Brunchilda is reading an interesting book.

Brunchilda czyta (w tej chwili) interesującą książkę.

What is Czesław doing? He's repairing his car at the moment.

Co robi Czesław? W tej chwili naprawia swój samochód.

We are waiting for the doctor.

Czekamy na lekarza.

Look at them. They are kissing again.

Popatrz na nich. Znowu się całują.

I'm drinking hot mushroom soup now.

Piję teraz gorącą zupę grzybową.

Why are you tickling him?

Dlaczego go łaskoczesz? (teraz, w tym momencie)

He's showing his sister his new turban.

On pokazuje swojej siostrze swój nowy turban.


2. Używamy go także do opisu czynności, które nie muszą trwać dokładnie w chwili mówienia o nich, ale trwają dłuższy czas (włączając w to chwilę obecną). Musimy podać jak długo dana czynność jest wykonywana.

This month Tom is studying hard for his exams.

W tym miesiącu Tomek uczy się pilnie do egzaminów. (ale nie musi się uczyć akurat w tej chwili)

He is building a new slaughterhouse.

On buduje nową rzeźnię.

I'm taking driving lessons.

Biorę lekcje jazdy samochodem.


3. Jeśli coś zaplanowaliśmy, to także możemy wyrazić to w Present Continuous:

On Friday we are having an important meeting with flying zombie monkeys.

W piątek mamy ważne spotkanie z latającymi małpami zombie.

I'm having a date with Andżelika next week.

W przyszłym tygodniu mam randkę z Andżeliką.

Sorry, we are working this evening.

Przykro nam, wieczorem pracujemy. (nie możemy wyjść)


4. Jeśli opisujemy czynność powtarzającą się lecz nie jest to "stała" cecha człowieka czy rzeczy.

Why are you being so naughty today?!

Dlaczego dzisiaj jesteś taki niegrzeczny?! (wyjątkowo dziś jest taki)

She's making the same spelling mistake again.

Ona robi wciąż ten sam błąd w pisowni.


Uwagi:

Niektóre czasowniki nie są zwykle używane w czasie Present Continuous. Są to wyrazy oznaczające "stan" a nie czynność. Oto ich lista:

be, believe, want, cost, own, know, hear, need, see, smell, taste, think, guess, understand

 

Wsiadajcie na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Lucas

 

Dział: Gramatyka
wtorek, 06 maj 2014 00:00

Gramatyka z Lucasem. Present Simple.

Present Simple z Lucasem

Czas Present Simple jest równie prosty w tworzeniu jak budowa Wielkiego Zderzacza Hadronów ze sznurówek i grzybowej(żartowałem – jest dużo trudniejsza). A tak naprawdę serio, prosto z mostu i bez ściemy to prościzna - potrzeba jedynie czasownika w podstawowej formie i osoby wykonującej czynność(podmiotu).

Oto przykład:

I usually play ping-pong 9 hours a day.

Zwykle gram w ping-ponga 9 godzin dziennie.

 

Jest tylko taki jeden mały dżinks, o którym zawsze trzeba pamiętać w tym czasie:
- w trzeciej osobie do czasownika musimy dodać końcówkę -s

writes

pisze

reads

czyta

sits

siedzi

swims

pływa

makes

robi

takes

zabiera

 

Czasami jednak trzeba dodać -es zamiast –s(jeśli czasownik kończy się na samogłoskę lub „sz”, cz” lub „dż” w wymowie)

does

robi

goes

idzie

watches

ogląda

washes

myje

 

A jeśli czasownik kończy się na literkę -y, a przed nią jest spółgłoska, to w trzeciej osobie zamiast -y wstawiamy -ies

study » studies

studiuje

 

I na koniec bardzo ważny wyjątek:

I have » he/she/it has

mieć, ma

 

W Present Simple bardzo często używamy słówek określających częstotliwość wykonywania czynności:

always

zawsze

never

nigdy

often

często

rarely

rzadko

seldom

rzadko

usually

zwykle

every day

codziennie

every week

co tydzień

every month

co miesiąc

twice a month

dwa razy w miesiącu

seven times a month

siedem razy w miesiącu

three times a day

trzy razy dziennie

 

Kilka przykładowych zdań:

He drinks beetle juice twice a day

On pije sok z żuka dwa razy dziennie.

We go to Pacanowo six times a week.

Chodzimy do Pacanowa sześć razy w tygodniu.

I never smoke, but Bonifacy smokes occasionally.

Ja nigdy nie palę, ale Bonifacy pali od czasu do czasu.

They always go for a walk in the evening.

Oni zawsze chodzą na spacer wieczorami.

Genowefa likes him very much.

Genowefa go bardzo lubi.

I always feel great when I eat mushrooms.

Zawsze czuję się świetnie, kiedy jem grzyby.

 

Pytania:


Przy tworzeniu pytań pojawia się dodatkowe słówko (operator), którego musimy użyć.
To słówko to do. W trzeciej osobie pojawia się końcówka -s i otrzymujemy does.
Uwaga: w trzeciej osobie nie dodajemy końcówki -s do czasownika - otrzymuje ją operator.
Innymi słowy – tylko w zdaniach twierdzących w 3 osobie liczby pojedynczej do czasownika dodamy „s.
W pytaniach i negacjach czasownik zawsze będzie miał podstawową formę.
Aby utworzyć pytanie, na początku zdania dodajemy operator i otrzymujemy:

Do you like dragons?

Lubisz smoki?

Does she smoke?

Czy ona pali?

Do you always murder penguins in the afternoon?

Do penguins have knees?

Czy ty zawsze mordujesz pingwiny popołudniu?

Czy pingwiny mają kolana?

 

Możemy także sprecyzować nasze pytania:

How do you do?

Jak się miewasz?

How often does she eat WieśMac in the evening?

Jak często ona je WieśMaca wieczorami?

What often do you eat kebab for breakfast?

Jak często jesz kebaba na śniadanie?

 

I dalsze przykłady:

What do you want for Christmas?

Co chcesz pod choinkę?

Where does she work?

Gdzie ona pracuje?

When does he leave?

Kiedy on wyjeżdża?

How much do you earn?

Ile zarabiasz?

What does it mean?

Co to znaczy?

Where do you live?

Gdzie mieszkasz?

 

Przeczenia:


Tutaj także używamy operatora do, do którego dodajemy słówko not i przeczenie gotowe:

I don't like milk.

Nie lubię mleka.

 

Można też połączyć dwa słówka:

do not

»

don't

does not

»

doesn't

 

I przykłady:

Czesław doesn't play his mandolin very often.

Czesław nie gra często na mandolinie.

I don't go to work on Sundays.

Nie chodzę do pracy w niedziele.

We usually don't walk naked in church.

Zwykle nie chodzimy na golasa w kościele.

 

Czasu Present Simple używamy w następujących sytuacjach:

1. Mówiąc o czynnościach typowych, rutynowych, powtarzających się. Opisujemy cechy ludzi i przedmiotów.

John never drinks alcohol.

John nigdy nie pije alkoholu.

I always wake up before 8 o'clock.

Zawsze budzę się przed ósmą.

I love you.

Kocham cię.

She doesn't like mammoths.

Ona nie lubi mamutów.

Do you know my name?

Wiesz jak ja się nazywam?

They seldom go to work by spaceship.

Oni rzadko latają do pracy statkiem kosmicznym.

 

2. Opisujemy rzeczy, które zawsze są prawdziwe; zjawiska:

Water boils at 100°C.

Woda gotuje się przy 100 stopniach.

Earth goes around the Sun.

Ziemia krąży wokół Słońca.

The Vistula river flows through Warsaw.

Wisła przepływa przez Warszawę.

 

3. Czynności dziejące się w dłuższych okresach czasu, stałe, permanentne:

Pankracy lives in New York.

Pankracy mieszka w Nowym Jorku.

She studies philosophy.

Ona studiuje filozofię.

 

4. Opisywanie, streszczanie filmów, książek, itp.

Zbyszek meets Mariola and they fall in love. They live together and plan their future. They want to have three children.

Zbyszek spotyka Mariolę, zakochują się w sobie. Mieszkają razem i planują swoją przyszłość. Chcą mieć trójkę dzieci.

Batman arrives to the town. He knows that money is here. He raids the bank, kills the Sheriff and leaves Radom.

Batman przybywa do miasta. Wie, że pieniądze są tutaj. Napada na bank, zabija szeryfa i opuszcza Radom.

 

5. Cechy ludzi i przedmiotów:

Heniek is very lazy. Heniek jest bardzo leniwy.
My lawn is blue. Mój trawnik jest niebieski.

Wsiadajcie na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Dział: Gramatyka

Podobno Chuck Norris pije piwo prosto z cysterny. Później zgniata ją na czole.

Jeśli chcesz być równie hardcorowy z angielskiej gramatyki na pewno musisz wiedzieć jak pytać w języku angielskim o podmiot i dopełnienie.

 

Oto przykładowe zdanie:

 

Zenek called to Mariola.

 

  1. Zenek – jest naszym podmiotem
  2. Mariola – jest dopełnieniem

Zatem pytając o podmiot(Zenka) za podmiot podstawimy słówko pytające(Who),
a resztę zdania przepiszemy.
Innymi słowy pytanie będzie miało szyk zdania twierdzącego:

 

Who called Mariola?

 

Pytając o dopełnienie(Mariolę) stworzymy normalne pytanie, za pomocą operatora danego czasu, w tym wypadku – DID.

 

Czyli:

 

Who did Zenek call?

 

To w zasadzie tyle.

W razie pytań – pytajcie.

Hawk ziomasy!

Zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Luke

Dział: Gramatyka