Wyświetlenie artykułów z etykietą: english with lucas

Dziś 5 część materiału o prezentacjach, ale zanim zaczniemy – żarcik obrazujący realia dystrybucji wynagrodzeń w korporacjach:

 

Prezes wielkiej korporacji pyta się swoich pracowników co kupili sobie za 13-ą 

pensję. Zaczepia dyrektora:
- No i jak tam, dyrektorze? Co pan sobie kupił za 13-ę?
- Nowiutkie Audi A8.
- A resztę?
- Ulokowałem na koncie w banku szwajcarskim.
Podchodzi do kierownika:
- I jak u pana, kierowniku? Na co pan wydał 13-ę?
- A kupiłem używanego Poloneza…
- A resztę?
- Wrzuciłem na książeczkę oszczędnościową.
Podchodzi wreszcie do robotnika:
- Co pan sobie kupił za 13-ę?
- Kapcie.
- A resztę?
- Babcia dołożyła...

 

Presentations – przydatne zwroty i wyrażenia cz 5:

As I’ve already explained, … – jak już wcześniej wspomniałem, …

As I pointed out in the first section, … – jak wykazałem w pierwszym rozdziale/sekcji, …

 

Referring to other points – Nawiązywanie do innych punktów

I have a question in connection with / concerning payment. – mam pytanie w związku z/związane z płatnością.

There are a few problems regarding the quality. – jest kilka problemów związanych z jakością.

With  respect / regard to planning, we need more background information. – jeśli chodzi o planowanie, potrzebujemy więcej ogólnych informacji.

According to the survey, our customer service needs reviewing. – według sondażu, nasza obsługa klienta wymaga rewizji.

 

Adding ideas – Dodawanie informacji

In  addition to this, I’d like to say that our IT business is going very  well. – oprócz tego, chciałbym powiedzieć, że nasz biznes IT ma się bardzo dobrze.

Moreover  / Furthermore, there are other interesting facts we should take a look  at. - poza tym/ponadto, są inne interesujące fakty, którym powinniśmy się przyjrzeć.

Apart from being too expensive, this model is too big. – oprócz bycia zbyt drogim, ten model jest zbyt duży.

 

Talking about (difficult) issues – Rozmawianie o (trudnych) kwestiach

I think we first need to identify the problem. – uważam, że najpierw musimy zidentyfikować problem.

Of course we’ll have to clarify a few points before we start. – oczywiście, musimy wyjaśnić kilka kwestii zanim zaczniemy.

We will have to deal with the problem of increasing prices. – musimy zając się problemem zwiększających się cen.

How shall we cope with unfair business practices? – jak poradzimy sobie z problemem nieuczciwych praktyk biznesowych?

The  question is: why don’t we tackle the distribution problems? – pytanie brzmi: czemu nie zajmujemy się problemami związanymi z dystrybucją?

If we  don’t solve this problem now, we’ll get / run into serious trouble soon. – jeśli nie rozwiążemy tego problemu teraz, niedługo będziemy mieli poważne kłopoty

We will have to take care of this problem now. – musimy zająć się tym problemem teraz

We are currently having difficulties with … – obecnie mamy problem z…

 

Rhetorical questions – pytania retoryczne

What conclusion can we draw from this? – jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć?

So, what does this mean? – A więc, co to oznacza?

 

wersja pdf: https://app.box.com/s/vmzpe36dne4df3bjxnk2

 

Wsiadajcie na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 

Walczący z establishmentem Lucas

Na górze taka luźna refleksja na temat wizerunku wampirów w kulturze popularnej.

 

A teraz 4 część materiału odnośnie prezentacji w języku angielskim.

Bierzcie i uczcie się z tego wszyscy.

 

Prezentacje cz. 4:

 

Let me tell you what happened to me…– Pozwólcie, że powiem wam, co mi się przydarzyło..

Problem to think about – Problem do przemyślenia

Suppose you wanted to….How would you go  about it? – Załóżmy, że chcielibyście…. Jak byście się do tego zabrali?

Imagine you had to….What would be your first step? – Wyobraźcie sobie, że musielibyście… . Jaki byłby wasz pierwszy krok?

 

The middle/main part – Środkowa/główna część

 

Saying what is coming – Mówienie, co będzie następnie

 

In this part of my presentation, I’d like to talk about…– w tej części mojej prezentacji, chciałbym pomówić o…

So, let me first give you a brief over view. – Więc, pozwólcie, że przedstawię wam ogólny zarys…

 

Indicating the end of a section – wskazanie zakończenia sekcji

 

This brings me to the end of my first point. – To sprowadza mnie do końca pierwszej kwestii.

So much for point two. – To tyle, jeśli chodzi o punkt 2.

So, that’s the background on…– tak więc, to tło/kontekst…

That’s all I wanted to say about…– To wszystko, co chciałem powiedzieć o…

 

Summarizing a point – Podsumowanie

 

Before I move on, I’d like to recap the main points. – Zanim przejdę dalej, chciałbym powtórzyć główne kwestie.

Let me briefly summarize the main issues. – Pozwólcie, że krótko podsumuję główne kwestie.

I’d like to summarize what I’ve said so far…– Chciałbym podsumować to, co powiedziałem do tej pory…

 

Moving to the next point – Przejście do kolejnej kwestii

 

This leads directly to my next point. – To bezpośrednio prowadzi do kolejnego punktu.

This brings us to the next question. – To prowadzi nas do kolejnej kwestii.

Let’s now move on/turn to…– Przejdźmy do…

After examining this point, let’s turnt o…– Po przyjrzeniu się tej kwestii, przejdźmy do…

Let’s now take a look at…– Spójrzmy teraz na…

 

Going back – Wracanie do poprzedniego punktu

 

As I said/mentioned earlier,…- Jak wspominałem wcześniej…

Let me come back to what I said before…– Wróćmy do tego, o czym mówiłem wcześniej…

Let’s go back to what we were discussing earlier. – Wróćmy do tego, o czym dyskutowaliśmy wcześniej…

 

wersja pdf: https://app.box.com/s/7bce9viq974ht9oqunj5

 

Zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 

Wampir – Lucas

Tłumaczenie - części motocyklowe po polsku i angielsku

Szerokości!!!

Materiał powstał w oparciu o:

http://motorcycleviews.com/howmotorcycleswork/howbikeswork.htm

 

motorcycle.left.side

 

battery – akumulator

front disc brake – tarcza hamulcowa przednia

front suspension – przednie zawieszenie

gas tank – zbiornik paliwa

pillion – tylne siodełko; pasażer na tylnym siodełku

rear disk brake – tarcza hamulcowa tylna

shock absorber – amortyzator

sidestand – stopka postojowa

tail light – tylne światło

turn light – kierunkowskaz

windshield – szyba motocyklowa

 

wsiadajcie na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Wasza babcia już wsiadła...

Tłumaczenie - części motocyklowe po polsku i angielsku

z dedykacją dla wszystkich pań, które jeżdżą na motocyklu na golasa:)

Szerokości!!!

 

 

Materiał powstał w oparciu o:

http://motorcycleviews.com/howmotorcycleswork/howbikeswork.htm

 

motorcycle.front

 

battery – akumulator

front disc brake – tarcza hamulcowa przednia

front suspension – przednie zawieszenie

gas tank – zbiornik paliwa

pillion – tylne siodełko; pasażer na tylnym siodełku

rear disk brake – tarcza hamulcowa tylna

shock absorber – amortyzator

sidestand – stopka postojowa

tail light – tylne światło

turn light – kierunkowskaz

windshield – szyba motocyklowa

 

kto wsiądzie na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

dostanie gołą babę i motocykl gratis!!!

Nie-goły Lucas

Tłumaczenie - części motocyklowe po polsku i angielsku

z dedykacją dla motocyklistów z Warszawy:)

Szerokości!!!

 

Materiał powstał w oparciu o:

http://motorcycleviews.com/howmotorcycleswork/howbikeswork.htm

 

motorcycle.side

 

Choke – ssanie

Cylinder – cylinder

Cylinder head – głowica cylindra

Foot peg – podnóżek

Fuel petcock valve – zawór przepływu paliwa(kranik paliwa)

Gear shift – dźwignia zmiany biegów

Horn – klakson

Ignition switch – przycisk zapłonu

Oil filter – filtr oleju

Passanger ped – podnóżek pasażera

Primary chain cover – pokrywa napędu

Rocker box/cover – pokrywa zaworów

Spark plug – świeca

 

kto wsiądzie na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 

ma szansę wygrać patyk lub spinacz do papieru!!!

Promocyjny Lucas

Strona 10 z 14