Wyświetlenie artykułów z etykietą: czasowniki frazowe

Najczęściej stosowane biznesowe phresal verbs (część 6 i 7 z 7)

Wiele osób ma problemy z tym aspektem języka angielskiego. Czasowniki frazowe (po angielsku tzw. "phresal verbs") sprawiają kłopoty osobom nawet dość zaawansowanym. Ale nie martwcie się. W najbliższym czasie będę publikował materiały traktujące właśnie o nich. Nic tylko założyć swoje najlepsze kierpce do nauki i tego... Nauczyć się:)

Oto kolejna część przydatnych biznesowych phresal verbs.

Zapraszam do lektury:

 

to pass (something) up

to decline (usually something good)

Don't pass up on this great opportunity. Place your order today.

to put (something) off

to postpone
przełożyć na później

I haven't done my taxes yet. I've been putting it off for a long time.

to put (something) together

to assemble
złożyć, zmontować

How long will it take to put the scale model together?

to run into

to meet someone unexpectedly
wpaść na kogoś, napotkać

I ran into Stacey from Accounting in the supermarket yesterday.

to send (something) back

to return
odesłać, zwrócić

The product was defective. We'll have to send it back.

to set (something) up

to arrange;organize
ustalić, zorganizować

I'll set up the conference call and send you an invite.

to shop around

to compare prices
porównać ceny

We should bid low on this one. They always shop around.

to sort (something) out

to organize or resolve a problem
ustalić, rozwiązać problem

There was some confusion with the new work schedule. No one is sure who works on Sunday. We're calling a meeting to sort it out.

to take (something) back

to return an item
zwrócić coś

She always shops there because she knows that she can take anything back that she isn't happy with.

to think (something) over

to consider
przemyśleć coś, rozważyć

Honestly, I don't know what I'm going to do. The job offer is great, but I'm not sure if I want to leave my current position. I'll have to think it over.

to turn (something) down

1) to decrease the volume or strength of something (volume, heat, etc)
zmniejszyć, przyciszyć
2) reject and offer
odmówić czegoś

1) Could you turn your music down so I can take this call?
2) They turned down our proposal.

to try (something) out

to test or use something experimentally
przymierzyć, wypróbować

We're going to try it out for a few weeks and let you know what we think. If we like it, we'll place an order.

to use (something) up

to finish the supply
zużyć, wykorzystać

I can't believe it's only May and I've used up all my sick days already.

 

I jak zawsze zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki: http://englishwithlucas.cupsell.pl/