Wyświetlenie artykułów z etykietą: angielski warszawa wola

piątek, 01 grudzień 2017 17:37

kolejność angielskich przymiotników

Order of english adjectives - kolejność angielskich przymiotników

Kiedy przed rzeczownikiem znajduje się więcej niż jeden przymiotnik, przymiotniki mają określony szyk. Przymiotniki, które określają opinie i nastawienie występują na początku (np. amazing), następnie przymiotniki neutralne, rzeczowe (np. red):

Dział: Gramatyka
sobota, 12 wrzesień 2015 20:46

Angielski - słownictwo związane z pogodą

Mąż pyta żony jaka dzisiaj jest pogoda?
Żona mówi:
- Nie wiem, bo pada deszcz i jest mgła

 

Witam na najlepszym portalu o języku angielskim. Dziś trochę angielskiego słownictwa związanego z pogodą. Jaka jest pogoda w Anglii każdy wie, dlatego niech Was nie dziwi ilość słów związanych z różnorodnymi formami deszczu i mgły:)

Zatem - Zaproszek do nauki!

 

Angielski słownictwo - Pogoda

 

blizzard - śnieżyca
blustery - wietrznie
boiling - skwarnie, upalnie (negatywnie)
breeze - bryza
chilly - chłodno
close - duszno, parno
damp - wilgotno
downpour - ulewa
drizzle - kapuśniaczek
drought - susza
flood - powódź
fog - gęsta mgła
frost - przymrozek
gale - sztorm
hail - grad
hailstones - ziarnko gradu
haze - lekka mgiełka
heatwave - fala upałów
humid - wilgotno
hurricane - huragan
melt - topnieć
mild - łagodny, umiarkowany
mist - mgła
overcast - zachmurzenie, zachmurzony
pour down - padać ulewnie, lać
scorching - skwarny, upalny (pozytywne)
settle - zamarzać
shower - przelotny deszcz
sleet - deszcz ze śniegiem
slush - plucha
snowdrift - zamieć śnieżna
stifling - duszno
thaw - odwilż, rozmarzać (o ziemi)
thunderstorm - burza z piorunami
torrential rain - ulewny deszcz

 

I jak zawsze zapraszam na:


http://www.englishwithlucas.com/

i


https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:


http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Najczęściej stosowane biznesowe phresal verbs (część 6 i 7 z 7)

Wiele osób ma problemy z tym aspektem języka angielskiego. Czasowniki frazowe (po angielsku tzw. "phresal verbs") sprawiają kłopoty osobom nawet dość zaawansowanym. Ale nie martwcie się. W najbliższym czasie będę publikował materiały traktujące właśnie o nich. Nic tylko założyć swoje najlepsze kierpce do nauki i tego... Nauczyć się:)

Oto kolejna część przydatnych biznesowych phresal verbs.

Zapraszam do lektury:

 

to pass (something) up

to decline (usually something good)

Don't pass up on this great opportunity. Place your order today.

to put (something) off

to postpone
przełożyć na później

I haven't done my taxes yet. I've been putting it off for a long time.

to put (something) together

to assemble
złożyć, zmontować

How long will it take to put the scale model together?

to run into

to meet someone unexpectedly
wpaść na kogoś, napotkać

I ran into Stacey from Accounting in the supermarket yesterday.

to send (something) back

to return
odesłać, zwrócić

The product was defective. We'll have to send it back.

to set (something) up

to arrange;organize
ustalić, zorganizować

I'll set up the conference call and send you an invite.

to shop around

to compare prices
porównać ceny

We should bid low on this one. They always shop around.

to sort (something) out

to organize or resolve a problem
ustalić, rozwiązać problem

There was some confusion with the new work schedule. No one is sure who works on Sunday. We're calling a meeting to sort it out.

to take (something) back

to return an item
zwrócić coś

She always shops there because she knows that she can take anything back that she isn't happy with.

to think (something) over

to consider
przemyśleć coś, rozważyć

Honestly, I don't know what I'm going to do. The job offer is great, but I'm not sure if I want to leave my current position. I'll have to think it over.

to turn (something) down

1) to decrease the volume or strength of something (volume, heat, etc)
zmniejszyć, przyciszyć
2) reject and offer
odmówić czegoś

1) Could you turn your music down so I can take this call?
2) They turned down our proposal.

to try (something) out

to test or use something experimentally
przymierzyć, wypróbować

We're going to try it out for a few weeks and let you know what we think. If we like it, we'll place an order.

to use (something) up

to finish the supply
zużyć, wykorzystać

I can't believe it's only May and I've used up all my sick days already.

 

I jak zawsze zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki: http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Najczęściej stosowane biznesowe phresal verbs (część 5 z 7)

Wiele osób ma problemy z tym aspektem języka angielskiego. Czasowniki frazowe (po angielsku tzw. "phresal verbs") sprawiają kłopoty osobom nawet dość zaawansowanym. Ale nie martwcie się. W najbliższym czasie będę publikował materiały traktujące właśnie o nich. Nic tylko założyć swoje najlepsze kierpce do nauki i tego... Nauczyć się:)

Oto kolejna część przydatnych biznesowych phresal verbs.

Zapraszam do lektury:

 

to let (someone) in

to allow to enter

wpuścić kogoś (do środka)

I forgot my badge again. Hopefully someone else is in the
office and can let me in.
to look forward to

to be excited about something in the future

cieszyć się na myśl o czymś, oczekiwać

I'm really looking forward to having an extended weekend
next week.
to look into

to investigate

przyjrzeć się, zbadać, przeanalizować

Please look into some ways we can cut costs. Every penny
counts.
to look out for

to be careful, vigilant, and take notice

uważać na

You must always look out for new business opportunities.
to look (something) over

to check; examine

sprawdzić, przejrzeć

Could you look over this report to make sure there are no
mistakes?
to look up to

to have a lot of respect for someone

podziwiać

I really look up to her. She has been with the company for
a long time and is really knowledgeable.
to make (something) up

1) to invent (a story, lie, excuse, reason, etc.)
1) zmyśleć

2) to resolve an argument or quarrel (not a separable verb when used like
this).
2) pogodzić się

3) to compensate for something
3) wynagrodzić, zadośćuczynić

1) I don't believe their story. I think they made it up.
2) Are they still fighting about that? I thought they had made up a while
ago? 3) I didn't get anything accomplished yesterday. I'm going to have to
work extra hard to make up for it today.
to mix (something) up

to confuse two or more things

pomylić, pomieszać

I always mix their names up. Which one is Bob, and which
one is Brad?
to pass (something) out

to give the same thing to many people

rozdać, rozprowadzić

Carly is passing out a schedule of today's events.
to pass (something) up

to decline (usually something good)

zrezygnować

Don't pass up on this great opportunity. Place your order
today.

 

 

I jak zawsze zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Najczęściej stosowane biznesowe phresal verbs (część 4 z 7)

Wiele osób ma problemy z tym aspektem języka angielskiego. Czasowniki frazowe (po angielsku tzw. "phresal verbs") sprawiają kłopoty osobom nawet dość zaawansowanym. Ale nie martwcie się. W najbliższym czasie będę publikował materiały traktujące właśnie o nich. Nic tylko założyć swoje najlepsze kierpce do nauki i tego... Nauczyć się:)

Oto kolejna część przydatnych biznesowych phresal verbs.

Zapraszam do lektury:

 


to go after


1) to follow someone
2) to try to achieve something

1) być po kimś (w kolejce)
2) starać się coś osiągnąć


1) Pam will give her talk first, and Scott will go after
her.
2) If we got the account, they would be our biggest client. I'm really going
to go after the account.

to go against


to compete; oppose

rywalizować


We're going against three or four other contractors. Be
sure to bid low.

to go over


to review

przeanalizować, poddać ocenie


I want to go over last month's numbers with you.

to hand (something) in


to submit (a report, a paper, etc)

wręczyć


I forgot to hand in my expense reports. Now I won't get
reimbursed until next month.

to hand (something) out


to distribute the same thing to a group of people

rozdać


I'll start explaining the changes while Jason hands out a
copy of the new policy.

to hang on


to wait for a short time (informal)

poczekać


Could you hang on for a second, please? I'll be right
there.

to keep (something) up


to continue doing something

kontynuować


You've been doing really well lately. Keep it up!

to let (someone) down


to disappoint; to not help or support

zawieść kogoś, rozczarować


I was really depending on him to expedite the shipping on
that order. The products are still in the warehouse. He really let me down.

 

 

I jak zawsze zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 

 

 

Strona 1 z 3