HR - Human Resources(CV i praca) (8)

Witajcie po długiej przerwie!

 

Dziś mam dla Was odrobinę słownictwa przydatnego podczas pisania cv po angielsku lub rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku. Po lewej stronie mamy przymiotnik wraz z tłumaczeniem, a po prawej przykład, jak można zastąpić dane słowo za pomocą bardzo zgrabnego zdania. Rzecz, moim zdaniem, bardzo przydatna, szczególnie jeśli nie chcemy się powtarzać tworząc nasze CV lub chcemy je urozmaicić totalnie wystrzałowym i czaderskim zdaniem, które powali rekrutera na kolana:P Miłej lektury:)

Jeśli materiał wam się przydał - będę wdzięczny za like'a na Facebook'u i udostępnienia:)

Jeśli chcesz by gołe babeczki na motocyklu zaprosiły cię na kisiel i ciastka – ucz się angielskiego!

 

A tak poza tym – 4 i ostatnia część tabelki z czasownikami przydatnym podczas pisania CV.

 

Miłej lektury.

 

Sales skills

Teaching skills

Sell – sprzedać

Convert – przeliczyć, przekształcić, zaadoptować, przywłaszczyć

Close – zakończyć, dobić targu(close the deal)

Deal – handlować, prowadzić interesy

Persuade – przekonać

Highlight – podkreślić, uwydatnić

Satisfy – zaspokoić, zadowolić

win over – przekonać, pozyskać

sign – podpisać, podpisać umowę

Advise – poradzić, zalecić, poinformować

Clarify – wyjaśnić

Coach – trenować, szkolić, uczyć

Elicit – wywołać, uzyskać

Enable – umożliwić, stworzyć odpowiednie warunki

Encourage – ośmielić, zachęcić, dodać otuchy

Explain – wyjaśnić, wytłumaczyć

Facilitate – ułatwić, umożliwić

Guide – prowadzić, pokierować

Inform – powiadomić, poinformować

Instruct – poinstruować, zlecić, zakać

Persuade – przekonać

Stimulate – pobudzić, stymulować

Train – szkolić, kształcić, trenować

 

Wersja pdf:

http://www.multiupload.nl/CQWIF35BQT

lub

https://app.box.com/s/qbgfzaxikjgbh0a3gh9n

 

wchodźcie na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

czy wasze koty też tak robią?

 

Dziś część 3 przydatnego słownictwa podczas pisania CV – Creative i Financial skills:P

Hadouken!

 

Creative skills

Financial skills

Conceptualise – określić [experience, reality, events]

Create – stworzyć, wykreować

Design – zaprojektować, przeznaczyć

Fashion – wymodelować, zrobić

Form – stworzyć, ukształtować

Illustrate – zilustrować, odzwierciedlić

Institute – ustanować, wprowadzić, utworzyć

Integrate – wcielić, włączyć, połączyć, zintegrować, udostępnić

Invent – wynaleźć, wymyślić

Originate – zapoczątkować, wymyślić, zacząć

Perform – wykonać, przeprowadzić, wypełnić

Revitalize – ożywić, przeprowadzić restrukturyzację

Shape – kształtować, określić

Administer – zarządzać, administrować, trzymać nad czymś pieczę

Allocate – przydzielić, przeznaczyć

Analyse – przeanalizować, poddać analizie

Appraise – ocenić, oszacować

Audit – skontrolować, przeprowadzić audit

Balance – zbilansować, zrównoważyć

Budget – uwzględnić, przewidzieć w budżecie

Calculate – obliczyć, ocenić, oszacować, przewidzieć

Control – kontrolować, opanować, sterować, rządzić

Compute – obliczyć, wyliczyć

Develop – rozwijać(się), zagospodarować, udoskonalić

Forecast – przewidzieć, prognozować

Project – przenieść, określić, przewidzieć

 

wersja pdf:

https://app.box.com/s/i28pslb00evo7zdr2egq

lub

http://www.multiupload.nl/NOGHE7533F

 

zapraszam na: 

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Jeśli nie chcesz do pracy jeździć konno – ucz się angielskiego z Lucasem!

 

dziś 2 część słownictwa przydatnego podczas pisania CV

Research and Technical skills:

 

Research skills

Technical skills

Collect – zbierać, growadzić

Critique – przeprowadzić krytyczną analizę

Define – zdefiniować, sprecyzować, określić

Detect – wykryć

Diagnose – zdiagnozować, określić, stwierdzić

Evaluate – ocenić, oszacować, określić

Examine – sprawdzić, przeprowadzić kontrolę (czegoś) [luggage, passport, equipment]; zbadać

Explore – zbadać, zgłębić

Extract – wykryć, wydobyć, uzyskać

Identify – zidentyfikować, określić, ustalić

Inspect – zbadać, sprawdzić skontrolować

Interpret – zinterpretować, przetłumaczyć(ustnie)

Investigate – przeprowadzić, prowadzić dochodzenie w sprawie (czegoś) [crime, accident, cause]; sprawdzić [person, allegation, story]; zbadać [motives, reasons

Summarise – podsumować, streścić

Survey – zbadać, ocenić, przeprowadzić sondaż

Assemble – gromadzić, złożyć, montować, składać

Build – budować, tworzyć, rozbudowywać

Calculate – obliczyć, ocenić, oszacować, przewidzieć

Devise – opracować, wymyśleć, zaprojektować

Engineer – skonstuuować, doprowadzić do czegoś

Fabricate – wytwarzać, tworzyć

Maintain – utrzymywać, zachować, twierdzić

Operate – obsługiwać, posługiwać się, prowadzić, działąć, zarządzać

Overhaul - przeprowadzić przegląd (czegoś); dokonać remontu kapitalnego (czegoś) [engine, car]; naprawić [roof]; fig zrestrukturyzować [system, procedure]; wyprzedzić; dogonić [rival, ship, vehicle]

Program – zaprogramować

Remodel – zreorganizować [company, institution]; zmienić [policy]; przemodelować [constitution]; zmienić kształt (czegoś) [nose]; przeprojektować

Repair – naprawić, wyremontować, zreperować

Solve – rozwiązać, wyjaśnić, spłacić [debt]

Upgrade – zmodernizować, unowocześnić [machinery]; podnieść jakość (czegoś) [product]

Rozszerzyć [memory]; wprowadzić nową wersję (czegoś) [system, software, hardware];

awansować [person]; podnieść [position, status, skill]; podnieść standard usługi (komuś) [passenger]

 

 

pdf:

https://app.box.com/s/jb3cb61vh70cszwqx63e

lub

http://www.multiupload.nl/BB7BGE46P7

zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

po więcej materiałów i promocje:)

Łukasz

Nie leń się – bo będziesz miał pieskie życie.
Ucz się angielskiego z Lucasem!!!

 

Dziś słownictwo przydatne podczas pisania CV, część pierwsza – umiejętności komunikacyjne i managerskie:

Umiejętności komunikacyjne

Umiejętności managerskie

Address – skierować, zwrócić się z (czymś) [complaint, remark] (to sb do kogoś)Arbitrate – rozsądzić, , rozstrzygnąć [dispute]; prowadzić mediacje w sprawie (czegoś) [wage claim, agreement]

Correspond – odpowiadać (to sth czemuś); korespondować (to sth z czymś)

Draft – napisać roboczą wersję/brudnopis (czegoś) [letter, article, speech]; sporządzić, projekt (czegoś) [contract, law, plan]

Edit – zredagować, zedytować, okroić

Lecture – prowadzić wykład, wykładać

Mediate – wpłynąć na coś, wywrzeć wpływ, przekazywać(informację), świadczyć(services), propagować

Motivate – motywować

Negotiate – negocjować

Persuade – przekonywać, namawiać

Present – wręczyć, składać, przedstawiać

Publicise – nagłośnić, reklamować, poddać wiadomości publicznej

Reconcile – pogodzić, przekonać, załagodzić

Speak – mówić, rozmawiać, przemawiać

Write – pisać

Assign – przydzielić, [funding, resources, housing, task] (to sb komuś); wyznaczyć komuś zadanie; przypisać[responsibility, value]; nadać[importance, name]; mianować(to sth – na coś)Attain – osiągnąć [goal, happiness, objective, position]; zrealizować [ambition]; zdobyć [knowledge]

Chair – przewodniczyć (czemuś), poprowadzić [meeting]

Coordinate – skoordynować [movements, effort, action]; uzgodnić [policy, response] (with sb z kimś)

Delegate – przekazać[power, authority], zlecić[task], oddelegować, wyznaczyć

Direct – skierować, polecić

Execute – wykonać, [command, task, piece of work]; spełnić, wypełnić [duty, wish]; przeprowadzić [plan]; zrealizować [idea, purpose]

Organize – organizować

Oversee – nadzorować

Plan – planować

Recommend – zalecać, rekomendować

Review – przeanalizować [situation, facts, question]; zrewidować [policy, attitude];  poddać rewizji [case, matter]

Strengthen – wzmocnić, potwierdzić słuszność

Supervise – nadzorować

Train – szkolić

 

Przyjemnej nauki:)

 

zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 

Łukasz

linki do wersji pdf:

https://app.box.com/s/wa8o1euffapway18i476

lub

http://www.multiupload.nl/IWRJK2UFTS

Jaki jest szczyt odwagi?

W trakcie burzy wejść na drzewo w miedzianej zbroi i krzyknąc: „Zeus, ty skurwysynu!”

 

W dzisiejszysz czasach trzeba dużo odwagi i determinacji by dostać dobrą pracę.

Oto trochę słownictwa związanego z pracą i zatrudnieniem.

 

Employment


1    bonus  -  premia


2    curriculum vitae/resume  -  CV


3    dismiss  -  zwolnić; to sack [colloq.]; to fire


4    employer  -  pracodawca; employee – pracownik


5    fire  -  [colloq.] zwolnić


6    interview  -  rozmowa kwalifikacyjna


7    make redundant  -  zwolnić; redundancy – zwolnienie


8    maternity leave -   urlop macierzyński


9    notice -   Zwolnienie, wymówienie; to give in a notice – złożyć wymówienie


10    Perk/fringe benefit  -  dodatkowe świadczenia(opieka zdrowotna, firmowy samóchód, ect.)


11    personnel  -  personel, pracownicy


12    personnel officer  -  urzędnik działu kadr


13    promotion -  awans


14    prospects  -  szanse na awans


15    recruit  -  zatrudnić; recruitment – zatrudnienie


16    resign  -  zrezygnować, ustąpić ze stanowiska; letter of resignation – pisemna rezygnacja


17    retire  -  przejść na emeryturę; retirement – emerytura


18    salary  -  pensja


19    staff/employees/ workers  -  pracownicy


20    take on/to employ/to hire  -  zatrudnić

 

wersja pdf:

https://app.box.com/s/xhd77oks0qx98r1ce7j5

 

jak zwykle zapraszam na English with Lucas:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

To dziś taki mini wpis.

Szperając w sieci natknąłem się na 3 bardzo ciekawe materiały na temat
CV po angielsku:

http://pl.bab.la/zwroty/rekrutacja/cv/polski-angielski/

A tu jest list motywacyjny po angielsku - bardzo przydatne wyrażenia i zwroty,
idealna ściąga przy pisaniu cover letter:

http://pl.bab.la/zwroty/rekrutacja/list-motywacyjny/polski-angielski/

A tu jak napisać referencje po angielsku. Totalne szaleństwo:

http://pl.bab.la/zwroty/rekrutacja/referencje/polski-angielski/

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Czytajcie i uczcie się z tego wszyscy:)

Lucas Motywacyjny

Nie chcesz stracić twarzy pisząc swoje CV?
Chcesz żeby było równie atrakcyjne jak dzieci Brada i Andżeliny?
Chcesz mieć więcej pieniędzy niż Bill Gates i Carlos Slim Helu razem wzięci?

Oto lista czasowników, która zapewni ci bogactwo, piękno i władzę, a w każdym razie przyda się podczas pisania CV po angielsku:P

 

Useful CV/Resume adjectives:

 

Aggressive – agresywny, dynamiczny

Attentive – troszczący się, dbały

Committed – oddany, zaangażowany

Conscientious – sumienny, skrupulatny

Consistent – konsekwentny, logiczny

Determined – zdecydowany, stanowczy

Diligent – pracowity, sumienny, gorliwy

Dynamic – dynamiczny

Energetic – energiczny, dynamiczny

Enterprising – przedsiębiorczy, śmiały

Enthusiastic – entuzjastyczny, pełen entuzjazmu

Hard-working – pracowity

Industrious – pracowity, pilny

Loyal – lojalny, wierny

Methodical – metodyczny

Motivated – posiadający motywację

Organized – rozganizowany

Passionate – pełen pasji

Persistent – wytrwały

Professional – profesjonalny, zawodowy, fachowy

Reliable – niezawodny, solidny

Resolute – zdecydowany, stanowczy, niezachwiany

Self-starter – operatywny

Skillful – sprawny, zręczny, umiejętny

Steadfast – stanowczy, nieugięty

Studious – pilny, pracowity, staranny

Trustworthy – godny zaufania, solidny, wiarygodny

 

wersje pdf:

https://app.box.com/s/71xeytcmxoze5o772kvm

lub

http://www.multiupload.nl/AHLH8J49V1

zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Lucas