Angielski specjalistyczny (23)

poniedziałek, 28 marzec 2016 11:35

Project Management - słownictwo

Napisał

Project Management Vocabulary/Słownictwo

 

Kiedy stwierdzisz, że dosiadasz martwego konia szybko z niego zsiądź - mówi Indianin Dakota
W życiu zawodowym często próbujemy jednak w podobnej sytuacji innych strategii
Jak postępują Kierownicy Projektów (Project Managerowie) i ich szefowie
■ dają nam mocniejszy bicz
■ zmieniają jeźdźca
■ mówią: "Co się dzieje? Zawsze jeździliśmy na tym koniu"
■ powołują zespół ludzi do zbadania konia
■ pouczają nas, jak inni obchodzą się ze zdechłymi końmi
■ podwyższają standardy jakościowe jazdy na zdechłych koniach
■ tworzą oddział specjalny do ożywienia konia
■ dodają jednostkę treningową do doskonalenia jazdy konnej
■ dokonują porównania zdechłych w różny sposób koni
■ kupują zewnętrznych jeźdzców, którzy lepiej potrafią się obchodzić ze zdechłymi końmi
■ zaprzęgają większą liczbę zdechłych koni, aby zwiększyć prędkość
■ zwiększają budżet, aby zwiększyć wydajność konia
■ dokupują coś, co zwiększa prędkość zdechłych koni
■ oświadczają, że nasz koń zdechł "lepiej, szybciej i taniej" niż koń konkurencji

 

A teraz zapraszam do słownictwa związaniego z project managementem:)

 

A
Ability – umiejętność
Accommodate – dostosować, pogodzić
According to – zgodnie z
Accordingly – stosownie, odpowiednio
Accountable for sth – odpowiedzialny za coś
Activities, actions – działania
Actual – rzeczywisty, faktyczny
Adaptive – elastyczny, przystosowalny
Adataptability – zdolność do przystosowania się
Address – zajmować się
Adjust – regulować, dostosować
Advantages – zalety
Agility – zręczność
Allow – pozwalać
Among – wśród
Apply – stosować
Approach – podejście
Approve – zatwierdzić
As a whole – jako całości
As opposed to – w przeciwieństwie do
Available – dostępny

B
Behaviour – zachowanie
Below – poniżej

C
Cause – powodować, przyczyna
Chaotic/kejotic/ - chaotyczny
Collabolator – współpracownik
Collective – zbiorowy
Collocation – rozmieszczenie, kolokacja
Competitive advantage – przewaga konkurencyjna
Comprehensive – wszechstronny, rozległy, szeroko zakrojony
Concern - dotyczyć
Conduct – przeprowadzić
Confident – pewny
Constraint – ograniczenie
Contant pace – stałe tempo
Content – zawartość
Convene – zwołać, zebrać
Convey – przekazać
Convince – przekonać
Corresponding – analogiczny, odpowiadający
Create confusion – wywołać zamęt
Current – obecny
Cutting edge – nowatorski, najbardziej zaawansowany

D
Dashed line – linia przerywana
Deal with – zajmować się
Decide – postanowić
Decrease steadily – zmniejszać się miarowo
Deliverable – rzecz dostarczona
Delve into – zanurkować, zagłębić, sięgać do, wniknąć
Desired – pożądany
Determine – określić
Determine – wyłonić, wybrać
Diagram – wykres, schemat
Differ from – różnić się od
Directed at – skierowany do
Disadvantageous – niekorzystny(niezyskowny)
Dispersed – rozproszony
Draft – szkic
Due to – z powodu

E
Efficient – wydajny
Emerge – wyłonić, pojawić
Emphasis – nacisk, emfaza, podkreślenie
Employ – stosować, wykorzystywać, posługiwać się; zatrudnić
Enable – umożliwić
Enforce – narzucić, egzekwować, wprowadzić w życie
Enhance – zwiększyć, poprawić
Ensure – zapewnić
Especially – szczególnie, zwłaszcza
Essential – kluczowy
Evolve – opracować, rozwinąć, ewoluować
Exact – dokładny
Excellence – doskonałość
Execute – wykonać, zrealizować
Expertise – doświadczenie, ekspertyza

F
Facilite – ułatwiać
Factor - czynnik
Fall into 2 categories – dzielić się na 2 kategorie
Flow – przepływ
Force – zmusić
Framework – ramy, struktura, konstrukcja
Frequent – częsty
Frequently – często, z dużą częstotliwością
Friction – tarcie
Fulfillment – spełnienie

G
Gain – uzyskać
Groom – przygotować, zadbać, pielęgnować

H
Handle – zajmować się, mieć do czynienia, obsługiwać
Harness – wykorzystać, ujarzmić
Helpful – pomocny
Hiccough/hiccup – czkawka; także: problem
Honesty – uczciwość

I
Implement – wdrożyć
Impose – narzucić
In order to – w celu
In turns – na zmianę
Including – włączając
Incorporate – włączyć, dołączyć
Incorporation – włączenie, dodanie, włączenie
Increment – przyrost, inkrementacja
Indefinitely – bez końca, na czas nieokreślony
Indicators – wskaźniki
Individual – jednostka
Input – wkład, dane wejściowe, wprowadzenie danych
Intend – zamierzać
Interface – kontaktować się
Interim – przejściowy, tymczasowy
Interval – interwał, przedział czasu, odstęp
Invaluable – nieoceniony
Involved – zainteresowany, zaangażowany
Involvement – zaangażowanie, uczestnictwo, udział
Item – rzecz, element
Iterative – wielokrotny, iteratywny

J
Justification – uzasadnienie

K
Keep me posted – informuj mnie na bieżąco

L
Lack – brakować
Last – trwać
Lead to – prowadzić do
Limit – ograniczyć
Limitation – ograniczenie
Losses - straty

M
Make a mess – narobić bałaganu
Mandatory – obowiązkowy
Manner – sposób
Measurable – wymierny, wyraźny
Meet an objective – osiągnąć cel
Meet expectations – spełnić oczekiwania
Message – przekaz
Mindset – sposób myślenia, nastawienie

N
Necessary – konieczny

O
Objective – cel
One by one – jeden po drugim
Outdated – przestarzały, nieaktualny
Overall – w sumie, ogólnie
Oversee – nadzorować
Ownership – własność, posiadanie

P
Pace – tempo
Parallel – równoległy, podobny, zbliżony, analogiczny
Participate – uczestniczyć
Pattern – wzór, szablon, model
Perceive – postrzegać
Piece – kawałek, element
Possess – posiadać
Predictable - przewidywalny
Preferably – najlepiej
Prescibe – zalecać, określać
Pressure – presja, nacisk
Primarily – głównie, przede wszystkim
Primary – główny
Principle – zasada
Prioritize - uszeregować pod względem ważności
Problem resolution – rozwiązywanie problemów
Prominent – znaczący, czołowy, wiodący
Put emphasis on sth - kłaść nacisk na coś

Q
Question – kwestionować

R
Rapidly changing – gwałtownie zmieniający się
Rather than – raczej, niż
Regulate – regulować
Remain – pozostać
Repetition – powtórzenie
Review – poddawać ocenie, przeanalizować
Rumour – plotka

S
Satisfy – usatysfakcjonować, zadowolić
Select – wyłonić, wybrać
Self-organizing – samoorganizujący się
Seperate – oddzielny
Shippable – dostarczalne
Shrink – kurczyć się, zmniejszać
Stand out – wyróżniać
Standing out – wyróżniający się
Stated – wyrażony, stwierdzony
Struggle with – zmagać się z, mieć kłopot z
Suitable for – odpowiedni dla
Supervision – nadzór, kierownictwo
Sustain – utrzymać, kontynuować
Sustainable – zrównoważony, trwały

T
Take into account – brać pod uwagę
Take up/meet a challange – podjąć wyzwanie
The following – następujący
The weakest link – najsłabsze ogniwo
Therefore – dlatego
They are right – oni mają rację
They have rights – mają prawa
Through – poprzez
Throughout – poprzez cały czas; w całym (obszarze)
Thus – w ten sposób, tak oto, tak więc
Timely – czasowy, punktualny, w samą porę
Treated – traktowany
Tune – wyregulować, dostroić
Turbulent – wzburzony, niespokojny
Turn back – zawrócić

U
Ultimately – ostatecznie, w końcu
Uncertainty – niepewność
Uncover – odkryć
Under supervision – pod nadzorem
Undertake – podjąć się, przedsięwziąć, przystąpić do
Unfavourable – niekorzystny(sytuacja)
Uninterrupted – nieprzerwany, ciągły
Unsatisfactory – niezadowalający
Untimely – niedogodny, nie w porę
Urgent – pilny
Usage – wykorzystanie

V
Valuable – wartościowy
Various – różny
Velocity – prędkość
Volatile – burzliwy

W
Whereas – podczas gdy
While – podczas gdy
Whose – czyj, który
With preference for sth – preferując
Work out – wypracować

 

I jak zawsze zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Słownik wyrażeń mechanicznych (S-Z)

 

S

silencer BrE - tłumik
silentblock - mocowanie amortyzatora
sidewalk - chodnik
exhaust system - układ wydechowy
intake system - układ dolotowy
brak shoe - szczęka hamulcowa
fuel system - układ paliwowy
seized engine - zatarty silnik
slack - luz pasa lub łańcucha
oil system - układ olejowy
anti-lag system - system podtrzymywania turbosprężaki
steering system - układ kierowniczy
steering wheel - kierownica (koło kierownicy)
steering column - kolumna kierownicza
steering linkage - drążek kierowniczy
strut bar, strut brace - rozpórka
road shoulder - pobocze drogi
steering gear - maglownica
hard shoulder - pobocze utwardzone
shell - panewka
coil springs - sprężyny śrubowe
leaf springs - resory piórowe
stroke - suw tłoka
oil sump - miska olejowa
supercharger - kompresor
spike strip, spike belt, spike stop - kolczatka używana przez policję celu przebicia opon uciekającego pojazdu
short - zwarcie
SUV (Sport Utility Vehicle) - miejski samochód terenowy
two-stroke engine - silnik dwusuwowy
four-stroke engine - silnik czterosuwoy
speedometer - szybkościomierz
seatbelt - pas bezpieczeństwa
to fasten seatbelts - zapiąć pasy bezpieczeństwa
driver's seat - fotel kierowcy
passenger seat - fotel pasażera
top speed - prędkość maksymalna
sunroof - szyberdach
car stereo - radio samochodowe
car audio - nagłośnienie w aucie
to start an engine - zapalić silnik
to stall an engine - niechcący zgasić (zdławić) silnik
shaft - wał, drążek
propeller shaft plug - wał napędowy
power steering - wspomaganie kierownicy
turn signal - kierunkowskaz
to swerve - gwałtownie skręcić (przeważnie w celu ominięcia przeszkody)
to skid - ześlizgnąć się z drogi w niekontrolowany sposób, wpaść w poślizg
skid marks - ślady opon na asfalcie
suspension - zawieszenie
switch - przełącznik
slip-on - nakładany bez przykręcania (np. końcówka tłumika)
slipping clutch - ślizgające się sprzęgło
stainless - nierdzewny
engine swap - wymiana silnika, „przeszczepienie” silnika
scratches - rysy, zadrapania
split bench - seat dzielona kanapa
search light - szperacz
stud - szpilka (np. mocująca koło)


T

to get T-Boned-  zostać uderzonym w bok pojazdu
trunk AmE - bagażnik
to tailgate - jechać komuś ?na ogonie?
fuel tank - zbiornik paliwa
expansion tank - zbiorniczek wyrównawczy
tensioner - napinacz paska
tubeless tire - opona bezdętkowa
low-profile tire - opona niskoprofilowa
timing - rozrząd
timing belt - pasek rozrządu
timing chain - łańcuch rozrządu
transmission, tranny - skrzynia biegów
tarmac - asfalt
automatic transmission - automatyczna skrzynia biegów
manual transmission - manualna (ręczna) skrzynia biegów
taillights - tylne światła
tachometer - obrotomierz
totaled car - auto do kasacji
technique - technika
fastening technique - technika zamocowań
throttle - przepustnica (gaz)
tire AmE, tyre BrE - opona
tread - bieżnik
retreading - bieżnikowanie opony
tractor trailer - ciągnik siodłowy z naczepą
turbocharger - sprężarka
torque - moment obrotowy
toe - in zbieżność kół
to tow - holować
tilt adjustable - regulowany w pozycji góra-dół (np. o kierownicy)


V

vibration damper - tłumik drgań
valve - zawór
valve play - luz na zaworze
variable valve timing - zmienne fazy rozrządu (Alfa Romeo)
load sensing valve - zawór obciążeniowy
blowoff valve - zawór upustowy powietrza doładowania
air vent - nawiew
sun visor - osłona przeciwsłoneczna
voltage - napięcieU / W / Y

undercarriage - podwozie
warning triangle - trójkąt ostrzegawczy
washer - spryskiwacz
washer jet - dysza spryskiwacza
wheelbase - rozstaw osi
whiplash - obolała szyja (uraz w wypadkach powstały w wyniku bycia uderzonym w tył przez inny pojazd)
ignition wires - kable zapłonowe
windshield AmE, windscreen BrE - przednia szyba
windscreen wiper, windshield wiper - wycieraczka
wiper blade - pióro wycieraczki
wiper arm - ramię wycieraczki
wishbone - wahacz
rear window - tylna szyba
side window - szyba boczna
station wagon AmE - kombi
gross vehicle weight - masa całkowita pojazdu (z ładunkiem)
curb weight - masa pojazdu (bez ładunku)
gross vehicle weight rating - dopuszczalna masa całkowita pojazdu
wrench - klucz (do przykręcania, odkręcania śrub)
adjustable wrench - klucz nastawny
yield - ustąp pierwszeństwa przejazdu
give way - ustąp pierwszeństwa przejazdu
understeer - podsterowność


 

I jak zawsze zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Oto kolejna część słownika motocyklowych i samochodowych pojęć mechanicznych.

Miłej lektury:)

O

oxygen sensor - sonda lambda
engine overhaul - generalny remont silnika
overdrive - nadbieg
octane rating - liczba oktanowa
oversteer - nadsterowność
turbo overhaul - regeneracja turbiny

P

particle filter - filtr cząsteczek stałych
play - luz (np. luz na kierownicy, kole, etc.)
pull rod - cięgło
priming -gruntowanie
particulate filter -filtr cząstek stałych
gas pedal AmE - pedał gazu
to pass AmE, to overtake BrE - wyprzedzać
PIT manoeuvre - manewr polegający na uderzeniu swoim autem innego auta na wysokości tylnego błotnika w celu wywołania niekontrolowanego poślizgu, stosowany przez policję w USA podczas pościgów
pulley - koło pasowe
to pull away - ruszyć
to pull over - zatrzymać się zjeżdżając na pobocze
license plate AmE, number plate BrE - tablica rejestracyjna
piston - tłok
pedal pad - nakładka na pedał
spark plug - świeca zapłonowa iskrowa
glow plug - świeca żarowa
planetary gears - przekładnia planetarna
pressure plate - tarcza dociskowa sprzęgła
oil pan - miska olejowa
tail pipe - rura wydechowa
pipe clamp - zacisk rury
water pump - pompa wodna
fuel pump - pompa paliwa
tire pressure - ciśnienie opon
contact patch - powierzchnia styku opony z nawierzchnią
predetonation - spalanie stukowe
auto parts - części samochodowe
brake pads, brake pucks - klocki hamulcowe
petrol BrE - benzyna
pre-owned car - samochód używany
option package - wyposażenie dodatkowe

R

RWD (Rear Wheel Drive) - napęd na tylne koła
rear - tył
rent a car, car rental - wypożyczalnia samochodów, wypożyczenie samochodu
to rear end - wjechać w tył pojazdu
reflector - światło odblaskowe
retarder - hamulec zwalniający
compression ratio - stopień sprężania
ring - pierścień
rig AmE - ciężarówka (ciągnik siodłowy z naczepą)
ride - bryka, fura, wózek
connecting rod - korbowód
rolling resistance - opory toczenia
rollcage - klatka bezpieczeństwa
rollover - dachowanie
piston rings - pierścienie tłoka
radiator - chłodnica
head restraint - zagłówek
rim - obręcz, felga
rust - rdza
RPM (revolutions per minute) - obroty na minutę
road tax - podatek drogowy
roof rack - bagażnik dachowy
have right-of-way - mieć pierwszeństwo przejazdu
odometer rollback - cofanie licznika kilometrów (przebiegu)
to replace - wymienić
rich air-fuel mixture - bogata mieszanka
residue - osad
riding the clutch - jeździć na półsprzęgle
rack-and-pinion - zębatkowa przekładnia kierownicza
rotary engine - silnik wankla

wchodźcie na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 

Logistyka po angielsku - przydatne słownictwo

 

3PL – 3rd party logistics

Assemble – montować, składać

Carriage – wagon, przewóz, transport

Consignment – wysyłka, ekspedycja

Consolidated – skonsolidowane, połączone

Cost-effective - opłacalny

Customized services – usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb

DC – distribution centre

EDI – Electronic data intercharge(płatność elektroniczna)

Equip – zaopatrzyć, wyposażyć

FCL – full container load

Flexible – elastyczny

GPS – Global Positioning System

HGV – Heavy goods vehicle

ISO – International Standards Organization

LCL – less than container load

Receipt/ricit/ - otrzymanie, pokwitowanie przyjęcia

RFID – radio frequency identification

Tailor made – szyty na miarę

To meet a need – spełnić oczekiwanie

Tracing – śledzenie

Transhipment – zmiana środka transportu towarów

VAS – value-added services

Web-based tracking system – internetowy system śledzenia przesyłki

Wide range – szeroki zakres

 

wchodźcie na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Klasycznie zaczynamy od żartu:

Przeprowadzono ankietę wśród młodzieży, która wykazała, że 42% młodych 
ludzi patrzy optymistycznie w przyszłość. Pozostałe 58% nie ma 
pieniędzy na narkotyki... 

 

Motocykliści nie mają na narkotyki, bo wszystko wydają na mechaników, czyli:

Słownik pojęc mechanicznych motocyklowo-samochodowych. (I-M). Kolejne natarcie!!!

 

I / J / K

 

in-line engine - silnik rzędowy

insulation - izolacja


interior - wnętrze samochodu

interstate AmE - droga międzystanowa

indicator - kierunkowskaz (lampka na zewnątrz auta)

to inflate - napompować

independent suspension - zawieszenie niezależne

ignition - zapłon

ignition coil - cewka zapłonowa

fuel injection - wtrysk paliwa

JDM (Japanese Domestic Market) - Japoński Rynek Wewnętrzny

inspection - przegląd techniczny

intermittent - wycieraczki z regulacją odstępu czasowego

kit - zestaw

jack - podnośnik samochodowy

to jump start a car - uruchomić samochód na pych

L

 

turbo lag - opóźnienie w działaniu turbosprężarki na niskich obrotach silnika

valve lifter - popychacz zaworów

back-up light AmE, reversing light BrE - światło cofania

brake light - światło stopu

fog light - światło przeciwmgielne

leather - skóra

lane pas - ruchu

paint layer - warstwa farby

fast lane - pas szybkiego ruchu

carpool lane - pas ruchu, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy wiozące co najmniej jednego pasażera np. w Kalifornii

LSD (Limited Slip Differential) - mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu

lubricant - smar

lean air-fuel mixture - uboga mieszanka

M

 

MSRP Manufacturer's Suggested Price - cena sugerowana przez producenta

manufacturer - producent

manoeuvre - manewr

car floor mat - dywanik samochodowy (wycieraczka)

intake manifold, inlet manifold - kolektor dolotowy

exhaust manifold - kolektor wydechowy

MacPherson Strut - kolumna MacPherson

make - marka samochodu

metallic paint - lakier metalik

model - model samochodu

motorway BrE - autostrada

starter motor - rozrusznik

muffler - AmE tłumik

sprung mass - masa resorowana

unsprung mass - masa nieresorowana

maintenance - przeglądy, obsługa samochody

rear view mirror - lusterko wsteczne

side mirror AmE, wing mirror BrE - lusterko boczne

side car - wózek boczny (w motocyklach)

vanity mirrot - lusterko w osłonie przeciwsłonecznej

mudflap - chlapacz

multilink suspension - zawieszenie wielowahaczowe

mishift - nieudana zmiana biegu w manualnych skrzyniach biegów

MT - manualna skrzynia biegów

 

wchodźcie na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

wchodźcie na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

F

fan belt - pasek klinowy
to fasten seatblets - zapiąć pasy
to fishtail – „zamiatać” tyłem samochodu na boki z powodu poślizgu tylnych kół
Body-On-Frame Construction - konstrukcja samochodu oparta na ramie
first aid kit - apteczka
fire extinguisher - gaśnica
brake fade - słabnięcie hamulców spowodowane ich przegrzaniem w wyniku następujących po sobie hamowań
flywheel - koło zamachowe
engine flooding - zalewanie silnika
forging - kucie (metalu)
fork - rozwidlenie drogi
forklift - podnośnik widłowy
fan - wentylator
air filter - filtr powietrza
fuel filter - filtr paliwa
fuel - paliwo
unleaded fuel - paliwo bezołowiowe
fuse - bezpiecznik
front - przód
freeway AmE - autostrada
FWD (Front Wheel Drive) - napęd na przednie koła
floor panel - płyta podłogowa
fuel lines - przewody paliwowe


G

galvanized steel - stal ocynkowana
gauge - wskaźnik
gas-guzzler - paliwożerny samochód
guard rail - barierka wzdłuż drogi
gasoline AmE, gas AmE - benzyna
gears - biegi
gearbox - skrzynia biegów
straight-cut gearbox - skrzynia biegów z prostymi zębami
gear ratio - przełożenie biegu
gear selector, gear stick, gear lever, gear shift - dźwignia zmiany biegów
to change gears, to shift gears - zmieniać biegi
head gasket - uszczelka pod głowicą
grille - atrapa chłodnicy
epicyclic gearing, planetary gearing - przekładnia planetarna


H

heat exchanger - wymiennik ciepła (np. intercooler)
headlights - przednie światła
hardtop metalowy (ew. z tworzyw sztucznych) - zdejmowalny dach samochodu
headliner - tapicerka dachu
HID lamp - lampa wyładowcza (np. ksenonowa)
hazard lights - światła awaryjne
cylinder head - głowica
highway AmE - autostrada płatna
hubcap - dekiel
door handle - klamka
hood AmE - maska
housing - obudowa
handbrake BrE - hamulec ręczny
headrest - zagłówek
helmet - kask
horn - klakson
to honk - trąbić
hub - piasta

 

Matematyk, chemik, i informatyk mieli jechać razem samochodem.
Jak na złość, auto nie chciało zapalić. Zaczęli się więc naradzać, co powinni zrobić.
- Może sprawdźmy, czy są wszystkie koła?
- zapytał matematyk
- Moim zdaniem, to coś z mieszanką, trzeba spuścić paliwo
i zatankować nowe? - zaproponował chemik.
- Niee... To na pewno popsuł się silnik. - powiedział .
Na to informatyk:
- A może powinniśmy wysiąść, jeszcze raz wsiąść i znowu spróbować?

 

 

 

Oto druga część MEGA słownika pojęć mechanicznych angielsko-polskich

 

wchodźcie na:

 

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 

 

 

C


condenser - skraplacz
caster - kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
compression ignition engine - silnik z zapłonem samoczynnym
cab - szoferka
calipers - zaciski hamulcowe
cadence braking - hamowanie pulsacyjne
camber - kąt pochylenia kół
carburator - gaźnik
people carrier bus - (samochód do przewożenia ludzi)
chassis - zawieszenie + rama auta + układ kierowniczy + opony i koła
crankshaft - wał korbowy
crankshaft position sensor - czujnik położenia wału
crankshaft collar - kołnierz wału
camshaft - wałek rozrządu
car show - salon samochodowy (wystawa samochodowa)
catalytic converter, catalyst - katalizator
timing chain - łańcuch rozrządu
combustion - zapłon (wybuch) mieszanki
combustion chamber - komora spalania
coach - autokar
coolant - płyn do chłodnicy, płyn chłodniczy
glove compartment - schowek w desce rozdzielczej
drag coefficient - współczynnik oporu powietrza
gas cap - korek wlewu paliwa
fast charger - prostownik
petrol cap BrE - korek wlewu paliwa
clutch - sprzęgło
clutch plate - tarcza sprzęgła
estate car - kombi
turning circle - średnica zawracania
conductor - przewodnik
curb - krawężnik
chrome plating - pokrywanie chromem
ground clearance - wysokość zawieszenia
centrifugal - odśrodkowy


D

dent - wgniecenie karoserii
diagnostic link - złącze diagnostyczne
to deploy airbag - wystrzelić (aktywować) poduszkę powietrzną
dashboard - deska rozdzielcza
dealership - salon samochodowy (diler samochodowy)
delivery car - samochód dostawczy, dostawczak
differential - mechanizm różnicowy
dipstick - bagnet (miarka do mierzenia poziomu oleju)
distilled water - woda destylowana
displacement - pojemność silnika
distributor - rozdzielacz
distributor cap - kopułka rozdzielacza
dieseling - samoistny zapłon występujący po wyłączeniu silnika
distributor cam - palec rozdzielacza
drivetrain - elementy przeniesienia napędu
driveshaft - wał napędowy
driver’s licence, driver licence, driving licence - prawo jazdy
dyno, dynamometer - hamownia podwoziowa silnika
air dam - wloty powietrza pod zderzakiem
drive belt - pasek klinowy
dual mass flywheel - dwumasowe koło zamachowe
to dump the clutch - strzelić ze sprzęgła
final drive - przełożenie główne


E

ECU (Engine Control Unit) - komputer sterujący pracą silnika
electrolyte - elektrolit
exhaust - wydech
emergency brake AmE, e-brake AmE - hamulec ręczny


Egzamin na prawo jazdy. Egzaminator
zadaje kursantowi pytanie:
- Ma pan skrzyżowanie równorzedne. Tu jest pan w samochodzie osobowym, tutaj tramwaj, a tu karetka na sygnale. Kto przejedzie pierwszy ?
- Motocyklista - odpowiada pytany.
- Panie, co pan wygadujesz -
warczy zły egzaminator - Toż przeciez mówie, jest pan, tramwaj i karetka.
Skąd wział się motocyklista ?
- A cholera ich wie, skąd oni sie biorą...

 

Czyli dziś pierwsza część MEGA słownika pojęć mechanicznych angielsko-polskich

wchodźcie na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 

A

spark advance - kąt wyprzedzenia zapłonu
alternator - alternator
AWD (All Wheel Drive) - napęd na wszystkie koła
ALS (Anti Lag System) - system podtrzymywania ciśnienia doladowania
Air Flow Sensor - przepływomierz powietrza
armrest - podłokietnik
antenna AmE - antena
antifreeze - zimowy (niezamarzający)
aerial BrE - antena
shock absorber - amortyzator
axle - oś
alloy wheels, alloys - felgi aluminiowe
amplifier - wzmacniacz
AT - automatyczna skrzynia biegów
naturally-aspirated (N/A) - wolnossący


B


boot BrE - bagażnik
tire balancing - wyważanie koła
braking-force - regulator kolektor siły hamowania
backfiring - wybuch mieszanki w kolektorze (strzał)
eddy current brake - hamulec elektrowirowy
overrun brake - hamulec najazdowy
beacon lamp - kogut (światło ostrzegawczy na dachu)
disc brakes - hamulce tarczowe
battery - akumulator
low beam - światła mijania (krótkie)
high beam - światła drogowe (długie)
dead battery - rozładowany akumulator
battery cables - kable zapłonowe
bearing - łożysko
ball bearing - łożysko kulkowe
slide bearing - łożysko ślizgowe
rolling bearing - łożysko toczne
lap belt - pas biodrowy
drum brakes - hamulce bębnowe
break-in - docieranie silnika
anti-sway bar, anti-roll bar - stabilizator
boost turbo - doładowanie
boost pressure - ciśnienie doładowania
bulb - żarówka
bumper - zderzak
speed bump - śpiący policjant (próg zwalniający)
bonnet - maska
blinker AmE - kierunkowskaz
bleeding - odpowietrzanie układu (np. hamulcowego)
blind spot - martwy punkt
cylinder block - blok silnika
blower - kompresor
bolt on - przykręcany
body - nadwozie
master brake cylinder - pompa hamulcowa
brake lines - przewody hamulcowe

Wpis dla ludzi z branży ubezpieczeniowej oraz dla tych, który mają w tej lub innej formie do czynienia z tą branżą

 

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 

INSURANCE VOCABULARY - SŁOWNICTWO UBEZPIECZENIOWE


accident insurance = ubezpieczenie wypadkowe
all-risk policy = polisa ubezpieczeniowa od wszelkiego ryzyka
bankassurance = ubezpieczenie za pośrednictwem banku
benefit association , benefit club = AmE towarzystwo wzajemnej asekuracji
blanket cover , blanket insurance = ubezpieczenie łączne
blanket rate = opłata ryczałtowa
capital sum = kwota wypłacana ubezpieczonemu za szkodę
car insurance , auto insurance , vehicle insurance = ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie komunikacyjne
care insurance = ubezpieczenie obejmujące opiekę (np. zdrowotną)
coinsurance = AmE koaserkuracja, wspólne ubezpieczenie (np. małżonków)
collision damage waiver = zwolnienie z obowiązku wypłaty odszkodowania (w następstwie wypadku drogowego)
credit and surety insurance = ubezpieczenia finansowe
credit and suretyship insurance = ubezpieczenie kredytów i poręczeń
death benefit = świadczenie na wypadek śmierci pracownika
deductible = franszyza redukcyjna, podlegający potrąceniu, odliczeniu
demutualization , BrE demutualisation = przekształcenie towarzystwa wzajemnego w spółkę publiczną
disability cover = ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa
employment insurance = ubezpieczenie od utraty zatrudnienia
endowment insurance , endowment policy , BrE endowment assurance = ubezpieczenie na życie z rentą kapitałową
endowment mortgage = hipoteka spłacana z wypłaty ubezpieczenia na życie
ex gratia payment = kulancja
fire cover = ubezpieczenie od ognia
fire insurance = ubezpieczenie od pożaru
fire loss adjuster = rzeczoznawca szacujący szkody spowodowane pożarem
floater , floating policy = AmE ubezpieczenie mienia ruchomego
flood insurance = ubezpieczenie od powodzi
group insurance = ubezpieczenie grupowe
household insurance = ubezpieczenie domu lub mieszkania
household policy = polisa ubezpieczeniowa domu lub mieszkania
insurance broking , AmE insurance brokering = usługi brokerskie, maklerstwo ubezpieczeniowe
insurance company = towarzystwo ubezpieczeniowe, zakład ubezpieczeń
insurance fund = fundusz ubezpieczeniowy
insurance market = rynek ubezpieczeniowy
insurance premium = składka ubezpieczeniowa
insurant = ubezpieczony
knock-for-knock agreement = BrE ubezpieczenie wypłacane właścicielowi polisy bez względu na orzeczoną winę
liability insurance = ubezpieczenie OC
life insurance , BrE life assurance = ubezpieczenie na życie
life, medical, dental coverage = ubezpieczenie na życie, zdrowotne, opieka dentystyczna
BrE loss adjuster , AmE insurance adjuster = likwidator szkód, rzeczoznawca ubezpieczeniowy
loss ratio = wskaźnik szkodowości
lump sum payment = wypłata jednorazowa
marine insurance = ubezpieczenie morskie
medical insurance = ubezpieczenie medyczne
multiple risk insurance = ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka
multiple risk policy = polisa ubezpieczeniowa od wszelkiego ryzyka
no-claims bonus , also: no-claim bonus = BrE zniżka za bezszkodową jazdę
no-fault insurance = ubezpieczenie autocasco (ubezpieczenie gwarantujące odszkodowanie niezależnie od winy)
personal accident insurance = indywidualne ubezpieczenie od wypadków
personal pension plan , personal pension scheme = indywidualny system emerytalny
premium , (abbreviation) prem, (abbreviation) prem. = składka na ubezpieczenie
property insurance = ubezpieczenie majątkowe
reinsurance = reasekuracja (ubezpieczenie się firmy ubezpieczeniowej w innych firmach ubezpieczeniowych)
rescue cover = pokrycie kosztów akcji ratowniczej
retrocession = retrocesja (dalsze ubezpieczenie się towarzystwa asekuracyjnego w kolejnym zakładzie ubezpieczeń)
reversionary = z tytułu odszkodowania
risk analysis = analiza ryzyka
risk manager = zarządzający ryzykiem
sell-down = retrocesja (ponowna reasekuracja)
term insurance , term assurance = ubezpieczenie terminowe
third party insurance = ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
tied agent = agent pełnomocny
time policy = polisa terminowa
tontine = tontyna (ubezpieczenie na życie wypłacanie w rentach)
travel insurance = ubezpieczenie na czas podróży
underinsure = ubezpieczać poniżej wartości, ubezpieczać nisko
underinsure oneself = ubezpieczać się na niską sumę
underwriting agent = ubezpieczyciel
underwriting contract = umowa ubezpieczeniowa
underwriting syndicate = konsorcjum ubezpieczeniowe
unemployment insurance = ubezpieczenie od bezrobocia

 

pozdrawiam i miłej nauki

Łukasz

English with Lucas

Tłumaczenie - części motocyklowe po polsku i angielsku

z dedykacją dla motocyklistów z Warszawy:)

Szerokości!!!

 

Materiał powstał w oparciu o:

http://motorcycleviews.com/howmotorcycleswork/howbikeswork.htm

 

motorcycle.side

 

Choke – ssanie

Cylinder – cylinder

Cylinder head – głowica cylindra

Foot peg – podnóżek

Fuel petcock valve – zawór przepływu paliwa(kranik paliwa)

Gear shift – dźwignia zmiany biegów

Horn – klakson

Ignition switch – przycisk zapłonu

Oil filter – filtr oleju

Passanger ped – podnóżek pasażera

Primary chain cover – pokrywa napędu

Rocker box/cover – pokrywa zaworów

Spark plug – świeca

 

kto wsiądzie na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

 

ma szansę wygrać patyk lub spinacz do papieru!!!

Promocyjny Lucas

Strona 1 z 2