Lucas English (English with Lucas)

Najlepszy angielski w mieście

Order of english adjectives - kolejność angielskich przymiotników

Kiedy przed rzeczownikiem znajduje się więcej niż jeden przymiotnik, przymiotniki mają określony szyk. Przymiotniki, które określają opinie i nastawienie występują na początku (np. amazing), następnie przymiotniki neutralne, rzeczowe (np. red):

Witajcie po długiej przerwie!

 

Dziś mam dla Was odrobinę słownictwa przydatnego podczas pisania cv po angielsku lub rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku. Po lewej stronie mamy przymiotnik wraz z tłumaczeniem, a po prawej przykład, jak można zastąpić dane słowo za pomocą bardzo zgrabnego zdania. Rzecz, moim zdaniem, bardzo przydatna, szczególnie jeśli nie chcemy się powtarzać tworząc nasze CV lub chcemy je urozmaicić totalnie wystrzałowym i czaderskim zdaniem, które powali rekrutera na kolana:P Miłej lektury:)

Jeśli materiał wam się przydał - będę wdzięczny za like'a na Facebook'u i udostępnienia:)

Zapraszam do zapoznania się z materiałem o angielskich czasownikach modalnych, tzw. "modal verbs".

Gramatyka - formy wyrażania przyszłości w języku angielskim, tabelka

 

Witajcie moje robaczki:)

Oto wpis na temat sposobów wyrażania przyszłości w angielskim.

Z mojego doświadczenia dużo osób popełnia błąd myśląc, że Future Simple (Will) jest jedyną strukturą potrzebną do mówienia o przyszłości w języku angielskim.

Poniżej tabelka pokazująca jakie czasy i struktury używamy do mówienia o przyszłości:

Project Management Vocabulary/Słownictwo

 

Kiedy stwierdzisz, że dosiadasz martwego konia szybko z niego zsiądź - mówi Indianin Dakota
W życiu zawodowym często próbujemy jednak w podobnej sytuacji innych strategii
Jak postępują Kierownicy Projektów (Project Managerowie) i ich szefowie
■ dają nam mocniejszy bicz
■ zmieniają jeźdźca
■ mówią: "Co się dzieje? Zawsze jeździliśmy na tym koniu"
■ powołują zespół ludzi do zbadania konia
■ pouczają nas, jak inni obchodzą się ze zdechłymi końmi
■ podwyższają standardy jakościowe jazdy na zdechłych koniach
■ tworzą oddział specjalny do ożywienia konia
■ dodają jednostkę treningową do doskonalenia jazdy konnej
■ dokonują porównania zdechłych w różny sposób koni
■ kupują zewnętrznych jeźdzców, którzy lepiej potrafią się obchodzić ze zdechłymi końmi
■ zaprzęgają większą liczbę zdechłych koni, aby zwiększyć prędkość
■ zwiększają budżet, aby zwiększyć wydajność konia
■ dokupują coś, co zwiększa prędkość zdechłych koni
■ oświadczają, że nasz koń zdechł "lepiej, szybciej i taniej" niż koń konkurencji

 

A teraz zapraszam do słownictwa związaniego z project managementem:)

 

A
Ability – umiejętność
Accommodate – dostosować, pogodzić
According to – zgodnie z
Accordingly – stosownie, odpowiednio
Accountable for sth – odpowiedzialny za coś
Activities, actions – działania
Actual – rzeczywisty, faktyczny
Adaptive – elastyczny, przystosowalny
Adataptability – zdolność do przystosowania się
Address – zajmować się
Adjust – regulować, dostosować
Advantages – zalety
Agility – zręczność
Allow – pozwalać
Among – wśród
Apply – stosować
Approach – podejście
Approve – zatwierdzić
As a whole – jako całości
As opposed to – w przeciwieństwie do
Available – dostępny

B
Behaviour – zachowanie
Below – poniżej

C
Cause – powodować, przyczyna
Chaotic/kejotic/ - chaotyczny
Collabolator – współpracownik
Collective – zbiorowy
Collocation – rozmieszczenie, kolokacja
Competitive advantage – przewaga konkurencyjna
Comprehensive – wszechstronny, rozległy, szeroko zakrojony
Concern - dotyczyć
Conduct – przeprowadzić
Confident – pewny
Constraint – ograniczenie
Contant pace – stałe tempo
Content – zawartość
Convene – zwołać, zebrać
Convey – przekazać
Convince – przekonać
Corresponding – analogiczny, odpowiadający
Create confusion – wywołać zamęt
Current – obecny
Cutting edge – nowatorski, najbardziej zaawansowany

D
Dashed line – linia przerywana
Deal with – zajmować się
Decide – postanowić
Decrease steadily – zmniejszać się miarowo
Deliverable – rzecz dostarczona
Delve into – zanurkować, zagłębić, sięgać do, wniknąć
Desired – pożądany
Determine – określić
Determine – wyłonić, wybrać
Diagram – wykres, schemat
Differ from – różnić się od
Directed at – skierowany do
Disadvantageous – niekorzystny(niezyskowny)
Dispersed – rozproszony
Draft – szkic
Due to – z powodu

E
Efficient – wydajny
Emerge – wyłonić, pojawić
Emphasis – nacisk, emfaza, podkreślenie
Employ – stosować, wykorzystywać, posługiwać się; zatrudnić
Enable – umożliwić
Enforce – narzucić, egzekwować, wprowadzić w życie
Enhance – zwiększyć, poprawić
Ensure – zapewnić
Especially – szczególnie, zwłaszcza
Essential – kluczowy
Evolve – opracować, rozwinąć, ewoluować
Exact – dokładny
Excellence – doskonałość
Execute – wykonać, zrealizować
Expertise – doświadczenie, ekspertyza

F
Facilite – ułatwiać
Factor - czynnik
Fall into 2 categories – dzielić się na 2 kategorie
Flow – przepływ
Force – zmusić
Framework – ramy, struktura, konstrukcja
Frequent – częsty
Frequently – często, z dużą częstotliwością
Friction – tarcie
Fulfillment – spełnienie

G
Gain – uzyskać
Groom – przygotować, zadbać, pielęgnować

H
Handle – zajmować się, mieć do czynienia, obsługiwać
Harness – wykorzystać, ujarzmić
Helpful – pomocny
Hiccough/hiccup – czkawka; także: problem
Honesty – uczciwość

I
Implement – wdrożyć
Impose – narzucić
In order to – w celu
In turns – na zmianę
Including – włączając
Incorporate – włączyć, dołączyć
Incorporation – włączenie, dodanie, włączenie
Increment – przyrost, inkrementacja
Indefinitely – bez końca, na czas nieokreślony
Indicators – wskaźniki
Individual – jednostka
Input – wkład, dane wejściowe, wprowadzenie danych
Intend – zamierzać
Interface – kontaktować się
Interim – przejściowy, tymczasowy
Interval – interwał, przedział czasu, odstęp
Invaluable – nieoceniony
Involved – zainteresowany, zaangażowany
Involvement – zaangażowanie, uczestnictwo, udział
Item – rzecz, element
Iterative – wielokrotny, iteratywny

J
Justification – uzasadnienie

K
Keep me posted – informuj mnie na bieżąco

L
Lack – brakować
Last – trwać
Lead to – prowadzić do
Limit – ograniczyć
Limitation – ograniczenie
Losses - straty

M
Make a mess – narobić bałaganu
Mandatory – obowiązkowy
Manner – sposób
Measurable – wymierny, wyraźny
Meet an objective – osiągnąć cel
Meet expectations – spełnić oczekiwania
Message – przekaz
Mindset – sposób myślenia, nastawienie

N
Necessary – konieczny

O
Objective – cel
One by one – jeden po drugim
Outdated – przestarzały, nieaktualny
Overall – w sumie, ogólnie
Oversee – nadzorować
Ownership – własność, posiadanie

P
Pace – tempo
Parallel – równoległy, podobny, zbliżony, analogiczny
Participate – uczestniczyć
Pattern – wzór, szablon, model
Perceive – postrzegać
Piece – kawałek, element
Possess – posiadać
Predictable - przewidywalny
Preferably – najlepiej
Prescibe – zalecać, określać
Pressure – presja, nacisk
Primarily – głównie, przede wszystkim
Primary – główny
Principle – zasada
Prioritize - uszeregować pod względem ważności
Problem resolution – rozwiązywanie problemów
Prominent – znaczący, czołowy, wiodący
Put emphasis on sth - kłaść nacisk na coś

Q
Question – kwestionować

R
Rapidly changing – gwałtownie zmieniający się
Rather than – raczej, niż
Regulate – regulować
Remain – pozostać
Repetition – powtórzenie
Review – poddawać ocenie, przeanalizować
Rumour – plotka

S
Satisfy – usatysfakcjonować, zadowolić
Select – wyłonić, wybrać
Self-organizing – samoorganizujący się
Seperate – oddzielny
Shippable – dostarczalne
Shrink – kurczyć się, zmniejszać
Stand out – wyróżniać
Standing out – wyróżniający się
Stated – wyrażony, stwierdzony
Struggle with – zmagać się z, mieć kłopot z
Suitable for – odpowiedni dla
Supervision – nadzór, kierownictwo
Sustain – utrzymać, kontynuować
Sustainable – zrównoważony, trwały

T
Take into account – brać pod uwagę
Take up/meet a challange – podjąć wyzwanie
The following – następujący
The weakest link – najsłabsze ogniwo
Therefore – dlatego
They are right – oni mają rację
They have rights – mają prawa
Through – poprzez
Throughout – poprzez cały czas; w całym (obszarze)
Thus – w ten sposób, tak oto, tak więc
Timely – czasowy, punktualny, w samą porę
Treated – traktowany
Tune – wyregulować, dostroić
Turbulent – wzburzony, niespokojny
Turn back – zawrócić

U
Ultimately – ostatecznie, w końcu
Uncertainty – niepewność
Uncover – odkryć
Under supervision – pod nadzorem
Undertake – podjąć się, przedsięwziąć, przystąpić do
Unfavourable – niekorzystny(sytuacja)
Uninterrupted – nieprzerwany, ciągły
Unsatisfactory – niezadowalający
Untimely – niedogodny, nie w porę
Urgent – pilny
Usage – wykorzystanie

V
Valuable – wartościowy
Various – różny
Velocity – prędkość
Volatile – burzliwy

W
Whereas – podczas gdy
While – podczas gdy
Whose – czyj, który
With preference for sth – preferując
Work out – wypracować

 

I jak zawsze zapraszam na:

http://www.englishwithlucas.com/

i

https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas

śmieszne koszulki:

http://englishwithlucas.cupsell.pl/

Strona 1 z 23