przygotowanie do egzaminów angielski

 

Przygotowanie do egzaminów z języka angielskiego

 

Zdanie egzaminu językowego i zdobycie certyfikatu to doskonała inwestycja w siebie, pozwalająca na obiektywną ocenę kompetencji językowych. Angielski jako powszechnie uznany język biznesu jest zasadniczo wymogiem podczas ubiegania się o pracę, a posiadanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka daje przewagę nad innymi kandydatami i zwiększa atrakcyjności na bardzo konkurencyjnym rynku pracy. Certyfikaty językowe są również niezwykle przydatne dla osób chcących studiować lub pracować w krajach anglojęzycznych lub w międzynarodowych korporacjach.

 

Przygotowuję do egzaminów językowych na wszystkich poziomach zaawansowania, m.in.:

- Egzaminów maturalnych (poziom rozszerzony) i matury międzynarodowej

- FCE, CAE

- TOEFL

- TOEIC

- LCCI

- BEC

- IELTS

 

Zapewniam materiały edukacyjne do wszystkich w/w egzaminów.

Wszystkie przygotowywane przeze mnie osoby zdały egzaminy i uzyskały pożądany przez siebie certyfikat.

 

Zapraszam do współpracy.